Nové odloučené pracoviště Domova pro seniory Máj vzniklo po rozsáhlé rekonstrukci bývalého stacionáře Domovinka v českobudějovické Tylově ulici č. 9 nedaleko polikliniky Jih.

„Je to myslím velmi dobrá zpráva především pro ty, kteří se starají o nemohoucí rodiče nebo příbuzné a nemohou jim v případě potřeby zajistit přechodný pobyt. Odlehčovacích lůžek je ve městě žalostně málo, přitom každý z nás potřebuje někdy odcestovat, a najednou není nikdo, kdo by se o jeho blízké postaral,“ popisuje realitu náměstek primátora Rudolf Vodička.

Do úterního dne bylo totiž ve stotisícovém krajské městě k dispozici takových lůžek jen šest. „Měli jsme velký problém umístit naši maminku, když tátu odvezli do nemocnice. Nakonec jsme sehnali místo, ale až v Počátkách,“ vzpomíná Dominika Kalinová z Českých Budějovic.

Nové zařízení nabízí 14 odlehčovacích lůžek v sedmi dvoulůžkových pokojích. „Režim tady bude nepřetržitý, tedy čtyřiadvacet hodin denně po celý rok a služby bude samozřejmě zajišťovat kvalifikovaný personál. Cena za stravu, ubytování a péči se pohybuje kolem tří set korun za den,“ upřesnil ředitel Domova pro seniory Máj Pavel Janda.

Dalších deset lůžek v Tylově ulici je určeno pro klienty denního stacionáře, který bude v provozu vždy od 7 do 18 hodin, a to i o víkendech a svátcích. „Náklady na obnovu budovy přesahují částku 3,5 milionu korun, k tomu je třeba přičíst další necelé dva miliony na pořízení nezbytného zařízení,“ sumarizuje náměstek Rudolf Vodička.