Její hodiny chemie a biologie tak nejsou jen o nudném přednášení a biflování. Do svých hodin zve přednášet špičkové odborníky z medicíny, energetiky nebo ochrany přírody, se studenty také vyráží na různé exkurze nebo se účastní řady soutěží. Její úsilí neuniklo ani Učené společnosti České republiky. V polovině května si tak Květa Tůmová v Karolinu převzala ocenění za podporování zájmu o vědu.

„Mým základním krédem je neznechutit, protože si přeji, aby moji studenti po letech na chemii vzpomínali s úsměvem, a ne s hrůzou,“ řekla Květa Tůmová, která je teprve třetí českobudějovickou středoškolskou učitelkou, jež za dobu osmi let existence dané kategorie ocenění získala.

Různými pokusy se snaží zaujmout už menší děti. „Pro tento věk je zároveň přitažlivé učit se značky prvků a vzorce, protože tak mají pocit, že se tím dostávají do společnosti těch starších – na vyšší level,“ smála se Květa Tůmová s tím, že pokusy jsou základ i u starších studentů. „K pokusům vymýšlím i historku, takže neříkám, že budeme provádět termický rozklad, ale že z gumového medvídka uděláme kosmonauta,“ řekla Květa Tůmová. Ta dává raději přednost kvalitě před kvantitou probírané látky. „Vybírám znalosti a dovednosti, které si děti mohou představit, a dokážu jim říci, k čemu to je dobré umět v životě,“ dodala Květa Tůmová.

Učená společnost
Sdružuje významné vědce působící na českém území. Jejím cílem je šíření vědeckých poznatků. Ustavena byla 10. května 1994. Má 88 členů řádných, 43 členů zahraničních a 13 členů emeritních. Výkonným orgánem je Rada složená z osmi řádných členů. Při letošním 23. ročníku, jehož vyhlášení se uskutečnilo 15. května v Karolinu, ocenění převzalo 18 lidí. Medaile se předávaly v kategoriích: zásluhy o rozvoj vědy, vědecký pracovník, mladší vědecký pracovník, středoškolský student, pedagog. Ocenění si převzali i 4 lidé působící v Budějovicích: Jan Květ z Přírodovědecké fakulty JU a AV ČR, Tomáš Doležal z Přírodovědecké fakulty JU, Květa Tůmová z Česko-anglického gymnázia, Lukáš Fiedler – student Gymnázia Jírovcova.