„Důvodem je zkrácení pracovní doby bankovních ústavů. Magistrát jako rozpočtová organizace má povinnost k 31. prosinci každého roku odvést zůstatek rozpočtových pokladen na bankovní účet, a tím zajistit nulový stav hotovosti," vysvětluje tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek důvody přesunu.

Proto budou ve čtvrtek 
27. prosince úřední hodiny pro veřejnost od 8 do 17 hodin, 
v odděleních evidence obyvatel a občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů na pracovišti v Jeronýmově ulici od 8 do 18 hodin. „V pondělí 31. prosince 2012 se úřední den ruší," upozorňuje tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek.