V jakých případech pacienti podstupují vyšetření magnetickou rezonancí? Co tato zobrazovací metoda umí v těle pacienta odhalit?
Magnetická rezonance umí na rozdíl od jiných metod zobrazovat měkké tkáně, šlachy, vazy. Proto se využívá k zobrazení zejména centrálního nervového systému (CNS) a systému muskuloskeletálního. Metoda odhalí nádory CNS, poškození vazů a chrupavek, umožní včasnou diagnostiku náhlých mozkových příhod. Na vyšetření může odeslat specialista i praktický lékař.

Je vyšetření bolestivé? Mohou ho podstoupit všichni pacienti bez omezení?
Vyšetření je nebolestivé, trvá 30 až 60 minut. Nemohou ho podstoupit pacienti, kteří mají implantovány s magnetickou rezonancí nekompatibilní elektronická stimulační zařízení či kochleární implantáty. Do magnetického pole dále nesmí pacient, jehož tělo obsahuje feromagnetický materiál. V případě klaustrofobie vyšetření zajišťujeme v celkové anestezii.

Kolika přístroji, které tato vyšetření zajišťují, disponuje českobudějovická nemocnice?
Máme dva přístroje, jeden z roku 2009 zhruba za 28 milionů korun a druhý z roku 2015 zhruba za 36 milionů.
Lze pacienty vyšetřovat pomocí magnetické rezonance i preventivně, nebo jen v případě podezření na některou nemoc?
Preventivně vyšetřujeme pouze pacienty s genetickou odchylkou (BRCA 1, 2), kdy provádíme magnetickou rezonanci prsů.

Existuje ještě jiná zobrazovací metoda? Jaké jsou mezi nimi rozdíly?
Existuje mnoho zobrazovacích metod, například CT nebo PET CT, katetrizační zobrazovací metody, rentgen. Magnetická rezonance je však unikátní svou měkkotkáňovou rozlišovací schopností, absencí ionizujícího záření a možností zobrazovat patologické stavy v několika rovinách současně. Nevýhodou je dlouhá doba snímání signálu, a tím vysoká možnost vzniku obrazových artefaktů u nespolupracujících pacientů.

Kolik pacientů ročně podstoupí vyšetření magnetickou rezonancí v českobudějovické nemocnici? Jak dlouhá je čekací doba na vyšetření?
Počet vyšetření se neustále zvyšuje. Za loňský rok bylo vyšetřeno na obou přístrojích asi 11 tisíc pacientů. Otázka na čekací dobu je složitá. Plánovaná vyšetření jsou objednávána i s odstupem několika měsíců. Pokud se jedná o nově diagnostikované stavy, je naší snahou zajistit tato vyšetření řádově do několika dnů či týdnů. U akutních stavů vyšetřujeme hned.