„Já jsem tu naštěstí vodu neměl, ale ti naproti ano," upozornil v úterý navečer při kontrole garáže Josef Šenkýř na to, že stačí rozdíl pár centimetrů, aby přibyly nepříjemné starosti. "Celé roky slibují efektivní opatření, ale nic se neděje. Za šest let jsem měl dvakrát v garáži dvacet čísel vody," posteskl si Josef Šenkýř, ale ocenil, že bylo na jaře alespoň prohrábnuté koryto. Možná právě to zachránilo některé garáže.

Přes čtyřicet let má v Suchomelské ulici garáž Miloslav Doško. „Tohle nebezpečí tady bývalo vždycky, ale záplavy začaly až od roku 2002,"  říká Miloslav Doško s tím, že od té doby voda škodí garážím skoro každý rok. A připoomíná, že svůj podíl mohou mít i nové stavby, které podle potoka vznikají a zabírají volnou půdu, kam se dříve vsakovala voda.

Majitelé garáží i jejich zástupci už řadu let volají po tom, aby zodpovědné instituce problematický potok zkrotily. Jednalo se například o postavení betonových profilů podél nejnižšího úseku břehu v Suchomelské ulici o délce pár desítek metrů.Zatím bezvýsledně.

Některé sliby sice padly, ale na jejich splnění se asi bude čekat déle, než  se ještě vloni zdálo. Už v červnu 2013 slíbila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová alespoň to, že je v plánu letos upravit mostek na Pražské třídě. Ten při přívalových deštích působí jako špunt, kvůli kterému se voda rozlévá ke garážím podél Nádražní ulice. „Město zajišťuje projekt na zkapacitnění mostku a zajistí stavební povolení. Akci společně uskuteční město a Ředitelství silnic a dálnic," naznačila vloni mluvčí. Nyní už naznačila konkrétní obrysy projektu. Místo jednoho pole bude mít nový most pole dvě a náklady se odhadují na 20 milionů korun.

Ovšem letos, jak se původně plánovalo, už stavba nezačne. Přípravy se zdržely a městu chybí potřebná povolení. „Do skluzu se dostala projektová dokumentace a potřebná povolení, nyní se sice už vše chýlí ke konci, ale není jisté, zda by se stavba stihla do zimy, proto akci přesuneme na příští rok," uvedl v úterý náměstek primátora Kamil Calta.

Kromě přestavby mostku na Pražské třídě se chystají také rozsáhlé úpravy koryta od nákupních center po ústí stoky do Vltavy.
„Stavební práce zahrnují   rozšíření a prohloubení koryta i protipovodňové zídky," vysvětluje mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková. „Původní průtok dimenzovaný na pětiletou vodu se tak navýší na průtok stoleté vody," dodává.

Jak dále vysvětlila, chystaná protipovodňová  úprava má respektovat jak provozní požadavky na údržbu koryta tak okolní přírodu. Chybět tu nemají  sjezdy do koryta toku a brody pro udržovací techniku, přechody pro pěší, schody pro přístup do koryta, sadové úpravy a přeložení inženýrských sítí.

Stavba by měla začít už letos v říjnu, trvat bude 12 měsíců. Přijde na 66,5 milionu korun. Povodí Vltavy počítá s dotací z operačního programu životní prostředí.