Podle mluvčí zdravotnického zařízení Ivy Novákové jde o významný krok, neboť na Českobudějovicku se tomuto oboru věnuje mizivé procento lékařů.

Nové pracoviště podle ředitele nemocničního úseku zdravotnických oborů Jaroslava Nováka posílí již existující dětskou oční ambulanci. „Povedlo se nám zdvojnásobit kapacitu původního pracoviště, vznikly dvě samostatné ambulance, každá má vlastní přístrojové vybavení, takže se navzájem neblokují při vyšetření,“ popsal Jaroslav Novák.

Oftalmolog Jaroslav Šimeček vysvětlil, že lékaři na novém pracovišti pečují o pacienty, které lze rozdělit do dvou kategorií. První tvoří děti vysoce ohrožené trvalou ztrátou zraku v důsledku retinopatie nedonošených, druhou pak děti ohrožené tupozrakostí, tedy nesourodou prací jednotlivých svalů očí. Do přístrojového zařízení ambulance nemocnice investovala 1,2 milionu korun.