Profesor Gustav Brauner (narozen 1880 v Tylově u Rýmařova, zemřel 1966 v Memmingenu v Německu) namaloval pohled ze Široké ulice do Kněžské. Asi po roce 1904, kdy již nestála hradební věž Manda. Souvisí s tím patrový dům Šalamouna Neubauera a Sophie Neubauerové vpravo s vysokou valbovou střechou.

Po zbytečném zbourání věže Mandy a přilehlé části hradeb v březnu 1904 prodalo obecní zastupitelstvo v červnu 1904 část pozemku, který vznikl po zboření Mandy, o výměře 54 m2 Šalamounovi Neubauerovi. Může se odhadnout, že kdyby tam zcela vpravo Manda stála, že by ji Gustav Brauner do malby zakomponoval. Gustav Brauner chodil do školy v Bruntále, studoval na technické škole v Brně stavitelství a na Akademii výtvarných umění ve Vídni malířství. Po ukončení akademie se přestěhoval do Českých Budějovic, kde vyučoval kreslení na německé reálce v Lannovce a na německém dívčím lyceu v ulici U Tří lvů.

Po roce 1918 se osamostatnil. Patřil k secesním malířům, ale hlavně maloval podle sebe, tak, jak viděl zajímavá starobylá zákoutí města. V roce 1946 se mu podařilo vycestovat do Madridu za dcerou, kde pokračoval v malování. Na malbě Kněžské je vlevo hlavní hmotou v půdorysu dlouhý Schwarzův dům č. 1 v Kněžské ulici. Dům má tvarovaný barokní štít, který je však vidět zezadu. V té době byl v domě hostinec Josefa Schwarze.

Po roce 1926 se hostinec U Schwarzů přejmenoval za Josefa Stropa na hostinec „Autobusová stanice". Bylo zde stanoviště autobusových linek č. 14 Č. Budějovice – Litvínovice – Lipí – Čakovec a linky č. 15 Č. Budějovice – Koroseky – Česká Křemže – Brloh. V této části Kněžské v úseku od Široké k ulici Karla IV. jezdila tehdy veškerá doprava ze Zlatého mostu (na náměstí byl zákaz). Po opravě průčelí domu před 2. světovou válkou zmizel název „Autobusová stanice" a ustálilo se pojmenování hostinec U Stropů, hovorově U Štropů. Ke Štropům chodili mimo jiné herci z divadla. Pamětníci připomínají Karla Rodena st. Ádu Šmída, Kaňkovského, Viktorina aj. Později se chodilo k Táchům. Hostinského Štropa vystřídal hostinský Tácha.

V roce 1932 bydlelo v domě 5 rodin. Kromě Stropů (i Strobů) masér a pedikér Josef Hoffmann a masérka Alžběta Hoffmannová. V nájmu provozoval Josef Fink lakýrnictví a Kateřina Šerá povoznictví. Hostinec U Štropů zanikl kolem roku 1953. Nová restaurace se v domě objevila až po 40 letech. Před rokem 1993 se v domě zařídila cukrárna u Rauchů, která např. nabízela 14 druhů zmrzlin. Ale neudržela se. V patře byla současně a potom restaurace.

V domě Šalamouna Neubauera vpravo Kněžská 2 provozoval týž nejprve obchod mlýnskými výrobky, později rozšířil o zemské plodiny a získal licenci také na obchodní jednatelství. Pokračovali Rudolf Neubauer s manželkou Eliškou a Ida Neubauerová. Neubauerů koupili tento právovárečný Faberův dům s pěknou zahradou a zahradním domkem před rokem 1895.

Další dům v Kněžské č. 4 za Neubauerovým domem směrem k ulici Karla IV. je Fresslův dům, kde bývala již od 18. století barvírna, čištění šatů a prádla. Majitelem byl Karel Fressl a děti, potom Karel Fressl a spol., Hynek Fressl, Ignác Fressl a Anna Fresslová. V roce 1931 měl podnik reklamní název: „Ústav pro lučební čištění a úpravu, chemická prádelna šatstva, záclon, stejnokrojů a látek každého druhu, založeno v roce 1716." Čistírna byla v provozu ještě v roce 1948. V přízemí renesančního domu je cenná dvojice křížových kleneb s vytaženými hřebínky sbíhající se do rozet. Dnes je to zde jako za Gustava Braunera, jen „vyrostl" dům U Smetanů.

JAN SCHINKO