Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Málotřídní škola v Přídolí se modernizuje. Ale nejenom navenek. Moderní cestu výuky nastoupili pedagogové i žáci. A chtějí nabídnout možnost rozvíjet se také žákům talentovaným.

Přístavba školy trochu připomíná jakýsi chobot, který ústí do školní svažité zahrady. Moderní budova je díky velkým proskleným plochám velmi příjemně prosvětlená a kromě sociálního zařízení obsahuje třídu pro mateřskou školu, širokou chodbu i tři učebny pro žáky školy.

„V červenci jsme kopli, a 23. února máme kolaudaci,“ konstatoval spokojeně starosta Přídolí Vítězslav Jílek. „Až stavbu převezmeme, začneme ji vybavovat nábytkem. A hned poté se do učeben nastěhuje škola.“

Mateřská školka je v současnosti, díky udělené výjimce, maximálně naplněná 28 dětmi, ale stejně potřebám rodičů nepostačuje. „Tu novou třídu otevřeme pro menší děti od dvou let, aby se v případě potřeby mohly maminky dříve vrátit do práce,“ říká ředitelka školy a školky Jana Jarošová. „A budeme brát děti i z jiného školského obvodu. Těmto dětem pochopitelně přizpůsobíme také zařízení třídy, neboť takto malé děti mají jiné potřeby a dovednosti než děti větší. Bude to hodně o spolupráci školy s rodiči.“

Přístavba školy byla finančně náročná. Výdaj dvaadvacet milionů by pro městys Přídolí byl nepřijatelný, ale dotací ve výši zhruba dvaceti milionů Přídolské podpořilo ministerstvo financí.

Učebny pro žáky školy jsou vyvedené v pastelových barvách. „Aby se děti se svou třídou identifikovaly, má každá učebna jinou barvu – zelenou,modrou a oranžovou,“ ukazoval Vítězslav Jílek. V učebnách nechybějí všechny rozvody potřebné pro moderní výuku včetně wi-fi. Ve všech budou interaktivní tabule, kromě toho všechny děti s podporou městyse ještě před vypuknutím pandemie dostaly notebook či tablet, které jsou s interaktivními tabulemi propojené. „Díky tomu nemá Přídolí s distanční výukou žádný problém,“ podotkl starosta.

Nevyužita nezůstane ani nová široká chodba. „Tam také budeme pracovat,“ ujistila Jana Jarošová. „Pracovat, ale i odpočívat a hrát si. Jinak o přestávkách děti chodí ven. Mimochodem i se zahradou máme velké plány.“

Další plány se týkají výuky školáků. Škola najela na nový výukový vzdělávací program, v jehož rámci zavedli například předmět informatika a robotika a nakoupili robotické stavebnice. Důraz kladou rovněž na vztahy v kolektivu, osobnostní a sociální výchovu či výuku angličtiny. Od 1. září škola otevře v rámci 1. ročníku skupinu pro nadané děti.

Filosofie přídolské málotřídní školy je totiž postavená na opravdu individuálním přístupu k potřebám žáků a jejich schopnostem. A to pedagogům umožňuje věnovat se ve zvýšené míře dětem s různými vzdělávacími potřebami.

„Nová přístavba školy je splnění našeho velkého snu,“ říká potěšeně Jana Jarošová. „Umožní nám zařídit vyučování plně podle našich představ. To vše je možné díky obrovské podpoře zastupitelstva městyse a výborné technické vybavenosti školy.“

Infoblok: Skupina pro nadané děti

Skupinu pro talentované děti otevírá 1.9. 2021 škola v Přídolí. To znamená pro děti zvídavé, které potřebují nové informace a rozvíjet své nadání i navzdory případným specifickým poruchám učení, problémům s navázáním sociálních vztahů či třeba s nadáním pouze v jedné oblasti.

Výuka se bude odehrávat částečně v kolektivu celé třídy a osm hodin ve skupině zaměřené na rozvoj čtenářství, matematiky, logického myšlení, přírodovědného a společenského poznání.

Ve třídě bude deset až dvanáct žáků, z toho nejméně pět žáků nadaných.

Výuka obou skupin bude propojená, budou pracovat na společných a skupinových projektech, k dispozici bude speciálně pedagogické poradenství.