„Děti, které k nám chodí, pocházejí především z rodin, pro něž je klasická školka přílišnou finanční zátěží," vysvětluje učitelka Pavlína Benedová.

Předškoláci se zde učí všem dovednostem, které by měli znát, než půjdou ke školnímu zápisu. „Máme ale i další činnosti, které jim rozšiřují pohled na svět. Snažíme se dětem například přibližovat to, co se děje v přírodě," vypráví paní učitelka. „Každý měsíc máme zaměřený na nějaké téma. Třeba v dubnu se budeme učit o vodních živočiších," prozrazuje na závěr.

Mateřská, Základní a Praktická škola Štítného 3 má ale mnohem širší záběr činností než jen výuku předškolních dětí. „Škola poskytuje výchovu a  vzdělávání především dětem s mentálním postižením a dětem s poruchou autistického spektra," vysvětluje Jitka Šulistová, zástupkyně ředitele. „Věnujeme se  ale také dětem se zdravotním oslabením," dodává.

Při Budějovické nemocnici je zřízena mateřská školka a škola, do které chodí děti, které jsou v nemocnici hospitalizovány. V budově základní školy v Husově ulici jsou třídy pro žáky z přípravné třídy, ale i první stupeň praktické školy.  Nachází se zde i specializovaná třída pro žáky s poruchou autismu.

V ulici Štítného je vedle ředitelství  druhý stupeň praktické školy, speciální škola a dvouletá škola praktická a speciálně pedagogické centrum, které pomáhá hlavně dětem s autismem a mentálním postižením. „Kromě výuky se zaměřujeme i na výtvarné činnosti, které děti baví a pomáhají jim vyjádřit pohled na svět," říká zástupkyně ředitele.

„Spolupracujeme se spolkem výtvarníků KVOČ 20, který v květnu pořádá výstavu v Jihočeské vědecké knihovně, na které budou k vidění i práce našich žáků," dodává na závěr.