„Objevily se materiály, které je třeba prověřit," komentoval stažení bodů z programu primátor Jiří Svoboda. Občanské iniciativy, které s kácením a bagrováním u Malého jezu nesouhlasí, totiž nechaly znovu přepočítat povodňový model města. A výsledek byl překvapivý. Modelová hladina při takzvané stoleté povodni poklesla natolik, že by v ulicích u Malše pod Malým jezem bylo vody sotva pár centimetrů a ne téměř půl metru, jak předpokládal starší model. Podle Pavla Koláře, kritika plánů radnice, je tak zbytečné bagrovat břehy, aby se do koryta při povodni vešlo více vody.

Primátor Jiří Svoboda nyní chce, aby se kvůli protipovodňovým opatřením sešli zastupitelé na zvláštním setkání. Podle Jiřího Svobody je to nutné proto, aby zastupitelé měli dostatek informací, než se bude definitivně hlasovat o smlouvách s Povodím Vltavy. Momentálně v zastupitelstvu sílí řady váhajících a ukázala to i debata kolem primátorova prohlášení.

Odpůrci bagrování chtějí odklad využít k další informační kampani. „Budeme pokračovat dál v naší činnosti směrem k veřejnosti i zastupitelům," konstatoval za občanské iniciativy Tomáš Mráz.

Malák rozdělil zastupitele, radnice dočasně couvla

Jak velký efekt by měla plánovaná protipovodňová opatření na Malši u Malého jezu? A je tedy nutné masivní bagrování a kácení na pravém břehu? To jsou dvě hlavní otázky, kolem kterých se točí debata příznivců a odpůrců opatření, která plánuje českobudějovická radnice ve spolupráci s Povodím Vltavy. To už hledá dodavatele příslušných prací.

Akce má všechna potřebná povolení. Otázkou je jen financování. A to by měly zajistit hlavně státní dotace. Kvůli nim je třeba schválit smlouvy mezi Povodím Vltavy a městem. Jenže v zastupitelstvu už příslušné hlasování několikrát odložili. Naposledy tento týden. Odpůrce masivních úprav Tomáš Mráz to považuje za cenný důkaz toho, že zastupitelé vnímají nesouhlas části veřejnosti s plánovanými opatřeními.

I v samotném zastupitelstvu chybí jasný většinový názor. Odmítavě se dokonce vyjádřila i komise pro životní prostředí, která je poradním orgánem rady města. Podle předsedy komise Michala Kohna (ANO 2011) přijala usnesení, že z hlediska životního prostředí akce není dobrá.

Protože další pochyby vzbudilo nové přepočítávání povodňového modelu města, měli by se zastupitelé sejít na informativním setkání. „Mělo by se věnovat pouze této problematice," říká primátor Jiří Svoboda (ANO 2011) a připojuje, že jde o to, aby měl každý zastupitel dostatek ověřených informací. „Někteří z nás nemají zásadní informace," dodal na toto téma při posledním jednání zastupitelstva Rudolf Vodička (KDU-ČSL). Ten právě podal počátkem týdne návrh na informativní setkání zastupitelů. Mělo by být podle Rudolfa Vodičky neveřejné, aby bylo objektivní a přispělo k vyjasnění problematiky.

Také oponenti

Podle primátora Jiřího Svobody ale budou na jednání přizváni i oponenti radnice. Právě proto, aby zazněly všechny názory na plánovaná protipovodňová opatření.

S odkladem problému ale na posledním zastupitelstvu někteří nesouhlasili. Například Petr Braný (KSČM) řekl, že ti, kteří jsou členy zastupitelstva déle, vědí, že koalice nemá většinový názor. Petr Braný následně naznačil, že odklad bude znamenat jen hledání dodatečných čtyř hlasů, které by potřebné smlouvy s Povodím Vltavy a tedy i akci samotnou podpořily. „Je nevhodné, že se to bojíme rozhodnout," konstatoval na adresu neustálých odkladů Petr Braný.

Tomáš Bouzek (TOP 09) zase zpochybnil, že by zastupitelé nemohli mít dostatek informací. „Já je také neměl, ale zajímal jsem se o to," upozornil zastupitel, že si sám sehnal dost podkladů po to, aby si na věc udělal názor.

Z programu jednání zastupitelstva ale byly přece jen body, které se týkaly Malého jezu, staženy. To znamená, že výše zmíněné informativní setkání se bude konat. Podle Jiřího Svobody by se tak mohlo stát někdy počátkem příštího roku. A celá věc se pak zřejmě vrátí znovu na program jednání zastupitelstva.