Výsadní postavení mezi diváky měly mnohdy dojaté maminky, sledující vystoupení svých dětí. Jednotlivé třídy předvedly pod vedením svých učitelek taneční a hudební čísla, která mnohdy vyvolávala až bouřlivý potlesk. Žáci dostali totiž v rámci přípravy svých vystoupení veliký prostor pro vlastní invenci. Zněly tedy i autorské verše či písňové texty. na závěr se zapojily i paní učitelky, které se vžily do role modelek a předvedli módní přehlídku.