Mateřské centrum Drahoušci vzniklo v roce 2010 na popud asi šesti nebo sedmi maminek, které měly malé děti, jež dosud nenavštěvovaly školská zařízení. „Měly jsme každá jedno dítě ve věku přibližně dva roky. Chtěly jsme, aby si spolu děti mohly pohrát, zvykly si na kolektivní hry a podobně," vypráví Lenka Vavříčková, která je zároveň členkou centra už od počátku.

„My maminky jsme tak získaly možnost si popovídat 
o společných tématech, tedy 
o dětech – o jejich výchově, ale i dalších věcech, které k tomu patří," doplňuje.

Obec nově vzniklému centru poskytla za symbolickou cenu prostor v budově obecního úřadu. „Za pomoci několika menších sponzorských darů jsme si prostory vymalovaly, vybavily nábytkem 
a od té doby se zde pravidelně jednou až dvakrát týdně scházíme. Ze všech je teď výborná parta. A moc rádi Drahoušky navštěvujeme, což byl náš původní záměr," říká Lenka Vavříčková.

Počet aktivních maminek, které docházejí do drahotěšického mateřského centra, se mění. „V jednu dobu se nás scházelo i dvanáct, ale postupně se některé členky odstěhovaly, jiné začaly chodit do práce a na Drahoušky už nemají čas. Nyní má centrum osm členek, pravidelně se nás ale schází přibližně čtyři nebo pět," říká Lenka Vavříčková.

„Dětí se ale sejde vždy alespoň deset. Ty nejmenší, se kterými jsme to všechno začaly, již chodí do první třídy. Proto jsme změnily otevírací dobu centra na odpolední časy," vysvětluje.

close Nejen na vítání léta, ale i na dalších akcích se díky Mateřskému centru Drahoušci scházejí místní lidé. zoom_in

Po celý rok pořádají Drahoušci mimo pravidelných setkání i různé větší akce. „Máme řadu akcí podle ročních období, na podzim vyrábíme draky a pořádáme drakiádu, na jaře se zase pouštíme do výroby jarní výzdoby, v létě máme borůvkobraní a podobně, nechybí ani pravidelná dětský den a loučení s létem," vypočítává Lenka Vavříčková.

Právě v březnu MC Drahoušci pořádá i oblíbené Noční drahotěšení. „Rodiče i s dětmi přespí 
v prostorách centra ve spacácích. Je to akce, která je propojená s měsícem knihy a čtenářů. Takže si půjčíme různé knihy z místní knihovny a večer z nich dětem předčítáme," popisuje březnovou akci aktivní členka centra.

Drahoušci tak v Drahotěšicích fungují i jako pořadatelé kulturních akcí. „Naším cílem je zkrátka co nejvíce naplnit volný čas nejen našim vlastním dětem, ale i všem ostatním, třeba i z okolních obcí. Chceme poskytnout lidem ve vesnici možnost setkat se a popovídat si. Vytváří se tak komunita, která dříve na vesnicích normálně fungovala," končí vyprávění Lenka Vavříčková.

Co chystají Drahoušci22. března: Vítání jara – vynášení Morany, sraz v 15 hodin u obchodu
28. března: Setkání občanů
Duben: Tvoření pro dospělé – výrobky z plsti
25. dubna: Vyrábění čarodějnice
30. dubna: Pálení čarodějnic
30. května: Volejbalový turnaj na malém hřišti
27. června: Vítání léta