Zajišťuje ji přístroj Hologic 3D Dimension, který doplňuje moderní výbavu oddělení čítající dva 2D mamografy a dva ultrazvukové přístroje. Českobudějovická klinika provádí ročně zhruba 36 tisíc screeningových mamografických vyšetření, 2 500 diagnostických mamografií, 3 000 sonografických vyšetření a zhruba 1 100 biopsií.

Zdravotnická skupina EUC pokračuje v modernizaci vybavení svých klinik. Nejnověji se zaměřila na obor mamografie a investovala do nového technologického řešení zobrazení prsu – tomosyntézy. Doposud se v oboru využívaly klasické 2D mamografické přístroje, které zobrazují prs ve dvou rozměrech. Nová rentgenová technologie je však při snímkování mnohem preciznější, čímž výrazně zdokonaluje diagnostický proces a podle studií prokazatelně zvyšuje úspěšnost záchytu karcinomu prsu. Lékařům a pacientům nyní tomosyntéza pomáhá i na EUC Klinice v Českých Budějovicích. Ke dvěma digitálním mamografickým zařízením Hologic zde přibyl přístroj Hologic 3D Dimension, který dokáže prs zobrazit v milimetrových řezech. Lékařům umožňuje sledovat prsní žlázy jak ve 2D obraze, tak v několika vrstvách.

„Základní rozdíl mezi standardní mamografií a tomografií je, že tomografický přístroj je schopen pořídit více snímků v tenčích vrstvách. Ty jsou pak v počítači zkompletovány do třírozměrného zobrazení a výsledný obraz vykreslí vnitřní struktury prsu. Pokud se objeví jakákoliv nejasnost, můžeme se podívat na podezřelé místo znovu a zkontrolovat ložisko vrstvu po vrstvě,“ vysvětluje Halka Bitmanová, vedoucí lékařka mamocentra EUC Kliniky České Budějovice.

Jak tomosyntéza funguje?

Rameno přístroje Hologic 3D Dimension se pohybuje nad upevněným prsem a pořizuje 11–15 snímků z různých úhlů a rovin. Software následně dokáže mléčnou žlázu zrekonstruovat a vyobrazit ložiska podle toho, v jaké vrstvě jsou uložena. Detailní zobrazení dokáže upřesnit i rozsah například drobných kalcifikací a jejich rozložení ve vrstvách žlázy. „Metoda tomografie je vhodná především při screeningu pacientek s hutnou mléčnou žlázou. Lze totiž odhalit změny, které se při běžné mamografii do struktury žlázy ‚schovají‘. Na klinice v Českých Budějovicích technologii využíváme až po provedení klasického mamografického vyšetření, k detailnějšímu rozboru nejasných nálezů,“ upřesňuje Halka Bitmanová, a dodává, že tomosyntéza by mohla do budoucna pomoci i při mamografických vyšetřeních u mladších žen. „V blízké budoucnosti počítáme s tím, že budeme provádět tento typ mamografického vyšetření z důvodu podezřelého nálezu v prsu i u mladších žen, které zatím nespadají do věku pro screening, ale i u těch, které mají prsní žlázu hutnou, a tedy hůře přehlednou. Celý proces se díky tomu výrazně zpřesní,“ doplňuje.

V neposlední řadě lze tomografii uplatnit i pro přesnější odběry nálezů v rámci počítačem asistované biopsie za mamografické navigace. V tomto případě přístroj naprosto přesně zacílí podezřelé místo, a díky tomu se s velkou přesností mohou odebrat vzorky tkáně pro histologické vyšetření.

Mamografického vyšetření není třeba se bát

Ženám v České republice hradí mamografický screening zdravotní pojišťovny. Přesto se na pravidelné vyšetření dostaví pouze 50–60 procent z nich. Z preventivní mamografické prohlídky přitom není třeba mít obavy. Zhruba 80–90 procent těchto vyšetření jsou lékaři schopni realizovat s pomocí běžného mamografického přístroje. „Mamografické vyšetření v podvědomí žen zcela jistě nepatří mezi oblíbené. Ovšem nepříjemné pocity během vyšetření lze eliminovat správným načasováním – žena by se měla objednávat v týdnu hned po menstruaci, kdy jsou prsa už bez napětí. Období po menstruaci je vhodné i pro provedení samovyšetření. Je potřeba si uvědomit, že síla komprese rozhodně není výmysl radiologické asistentky, ale je to nutnost, aby se struktury prsu správně rozložily a nepřekrývaly. Podstatné je, že se tím i významně snižuje dávka radiační zátěže, která je i tak velice nízká a neohrožuje zdraví žen,“ popisuje Marta Klečková, vedoucí radiologická asistentka mamocentra EUC Kliniky České Budějovice.

Návštěva mamocentra není záležitostí na celý den, samotná prohlídka trvá jen několik minut. „Pacientka nejprve vyplní diagnostický dotazník a poté podstoupí screeningovou mamografii. Radiologická asistentka následně zhodnotí technickou stránku provedeného vyšetření. Abychom dosáhli maximální spolehlivosti, snímky vždy nezávisle na sobě zhodnotí dva lékaři. Pokud se shodnou na negativním nálezu, obdrží pacientka do 24 hodin SMS zprávu s potvrzením,“ vysvětluje Halka Bitmanová, a dodává, že v takovém případě obvykle pacientky přicházejí na další preventivní mamografii až za dva roky.

V situaci, kdy výsledky screeningu nejsou jednoznačné, je však potřeba provést doplňující vyšetření. „Právě v těchto případech přichází ke slovu technologie tomosyntézy a ultrazvukového vyšetření. Pokud ani jedno z doplňujících vyšetření neprokáže podezřelé změny, můžeme pacientku ujistit, že je vše v pořádku. Poučíme ji o tom, jak si správně provádět pravidelná samovyšetření prsů, a kde se lze objednat na vyšetření i před uplynutím dvouletého screeningového intervalu. V případě, že u pacientky existuje podezření na patologický proces, provádíme ještě týž den biopsii podezřelého místa,“ říká Halka Bitmanová, a připomíná, že na screeningové vyšetření se mohou objednat i pacientky s bydlištěm mimo Jihočeský kraj. Všechny z metod využívaných na klinice jsou bezbolestné, spolehlivé a zcela bezpečné. Objednací doba by neměla být delší než 1 měsíc. V případě klinických obtíží je pacientka na vyšetření objednána do 14 dnů.

Díky modernímu vybavení mají pacientky EUC Kliniky v Českých Budějovicích přístup ke kvalitnější a efektivnější péči nejen v rámci screeningu. Nové přístroje například umožňují provést odstranění nežádoucích změn ještě před vznikem nádoru. „Jedná se o metodu vakuové excize, kterou můžeme provést v lokální anestezii, na rozdíl od doby minulé, kdy i tyto nezhoubné či přednádorové změny byly řešeny chirurgicky v celkové narkóze,“ dodává vedoucí lékařka. Mezi další vyšetření, která mamocentrum na českobudějovické klinice poskytuje, patří ultrazvuk prsu a podpaží (pomocí kvalitních přístrojů Canon), předoperační značení ověřených ložisek nebo sledování pacientek při tzv. neoadjuvantní chemoterapii, jejímž cílem je nejdříve nádor zmenšit a poté teprve provést operaci. Úkolem mamodiagnostika je pomocí zobrazovacích metod zhodnotit, zda se nádor zmenšuje či nikoli. To má pak vliv na další postup léčby. Ve spolupráci s genetickými laboratořemi mohou pacientky s rizikovou rodinnou anamnézou rovněž podstoupit genetické vyšetření pomocí odběru krve.

Prioritou zůstává prevence – týká se i mužů

I přes neustálý rozvoj technologií diagnostiky zůstává nejdůležitějším prvkem v boji proti rakovině prsu přístup pacientů k prevenci.

Opomíjeným tématem bývá riziko zhoubných nádorů u mužů. I ti by proto měli dbát na vlastní prevenci. „Nádory prsu neohrožují pouze ženy. Naši kliniku v Českých Budějovicích navštěvují i muži. Ačkoliv u nich se nádory tvoří jen vzácně, riziko rozhodně není vhodné podceňovat,“ uzavírá Halka Bitmanová.