Aby nejen ten, ale hlavně nadcházející roky byly stejně krásné, připravili si v Pastoračním středisku při Biskupství českobudějovickém kurz, který má snoubence na manželství připravit.

Konat se bude ve čtyřech turnusech a přístupný je všem. „Pro ty, kteří chtějí uzavřít církevní svatbu, je povinný, ale účastnit se mohou i ti, co budou mít civilní svatbu,“ řekla Martina Fürstová, jedna ze strůjkyň myšlenky.

Její kolega Tomas van Zavrel vysvětlil, že pokud chce mít někdo svatbu v kostele, je potřeba, aby splňoval několik formálních podmínek: alespoň jeden z partnerů musí být pokřtěný, musí se (kromě výjimek) jednat o první sňatek a je nutné, aby snoubenci absolvovali přípravu na manželství. „Důkladná příprava se dnes zdůrazňuje ještě více než dříve, kvůli vysoké rozvodovosti v naší společnosti, ale také protože řada manželů nebyla svými rodiči vychována ve víře nebo se jedná o tak zvané smíšené páry, kde jeden není pokřtěný a neví, do čeho jde,“ odpověděl hlubocký farář na otázku, co je vedlo k organizování kurzu.

Nové Hrady v zimě.
Nové Hrady chystají dopravní změnu v centru, hlavně pro turisty

Společně si pro páry přichystali celkem osm sezení, kterými je provede nově hned několik manželských párů. „Takže by to mělo být pestré a bude navíc možné získat rozmanité zkušenosti z praxe z nejrůznějších úhlů pohledu,“ uvedla Martina Fürstová, ředitelka Diecézního centra po rodinu. Probírat budou například sexualitu, rodičovství, ale i to, jak na manželství nazírá církev. „Velký zájem projevují účastníci o psychologii partnerského vztahu a řešení konfliktů,“ přiblížila Martina Fürstová.

Oba shodně dodali, že je pro manželství společné dobrodružství do neznáma. „Člověk druhému slíbí lásku, úctu a věrnost až do smrti a neví, co ho na té cestě čeká. Je to vskutku velké dobrodružství,“ usmíval se Tomas van Zavrel. „A zároveň je to vědomé rozhodnutí spolu strávit celý život. Manželství je cesta a cíl zároveň. Cílem je učinit druhého šťastným a cesta je společný život. Pokud se to podaří, profitují z toho všichni – my, děti, příbuzní, přátelé, společnost,“ doplnila jej Martina Fürstová.

Setkali se někdy na kurzu s párem, u kterého o sezdání pochybovali? „Příprava není o rozlišování, zda se k sobě hodí. To by už měli mít za sebou. Je také dobré si uvědomit, že se lidé i v manželském životě proměňují, sami, pomoci druhého nebo prostřednictvím nejrůznějších kotrmelců. Naše rodiče do nás vložili obrovský poklad kladných a záporných zkušeností. Manželé z toho pokladu čerpají a měli by si navzájem pomáhat na té společné cestě ke štěstí. Já připomínám manželům, že se díky svátosti manželství mají hlavně opřít o Boha. Druhá zásadní věc je, že druhému neustále odpouštím a dávám další šanci. Pak jsou tým,“ řekl hlubocký duchovní.

Spisovatel Jan Bauer vzpomíná na autogramiády
OBRAZEM: Spisovatel Jan Bauer vzpomíná na autogramiády

Začátek prvního turnusu je 9. března, a to od 18 hodin v Českých Budějovicích. Výhodou je, že pokud snoubenci nějaké ze setkání nestihnou absolvovat, vyslechnout je mohou při dalším turnusu.

Kurz se uskuteční ve čtyřech turnusech a bude mít celkem osm setkání

Začátek prvního kurzu je 9. března.

Určený je všem budoucím manželským párům.

Konat se bude každé úterý od 18 do 19.30 hodin v Pastorační středisko při Biskupství českobudějovickém.

Cena jednoho setkání je dobrovolná. Doporučený příspěvek je sto korun za jeden pár a jedno setkání. Z tohoto příspěvku budou placeni lektoři, pohoštění a dárek na závěr kurzu.

Registrovat se zájemci mohou na webu pripravanamanzelstvi.cz. Ti, co již vstoupili do manželství, mohou na naše webu YouTubeProlidi.online sledovat podcasty na téma Vztahy mezi manželi a v rodině a Výchova dětí ve víře.