Celý život zasvětila především pedagogické práci se svými žáky. A bylo jich nespočitatelné, požehnané množství. Mnozí po absolutoriu studovali i v zahraničí a jsou rozeseti po celém světe.

Marie Šimková Kotrčová se narodila 18. března 1942 v Praze. Vystudovala pražskou konzervatoř u prof. Arnoštky Grünfeldové. Pak se jejím osudem staly jižní Čechy. Svoji pedagogickou činnost začala v roce 1963 na LŠU Bohuslava Jeremiáše v Českých Budějovicích. Přitom dálkově studovala na AMU v Praze, kterou ukončila roku 1968. Jejími učiteli byli vynikající umělci a pedagogové té doby. Jména František Rauch, Josef Páleníček, Zuzana Růžičková jsou dodnes hudební pojmy. Absolvovala u prof. Pavla Štěpána.

Na konzervatoři v Budějovicích působí od jejího založení v roce 1991. Vychovala celou plejádu klavíristů, kteří pravidelně přiváželi ceny a ocenění z mnoha národních i mezinárodních soutěží. Například pravidelná klavírní soutěž v Ústí nad Labem, Košice, Concertino Praga, smetanovská soutěž v Plzni, chopinovská v Mariánských Lázních, Amadeus v Brně, ale  i Londýn, Hamburg, Kaunas v Litvě, Pinerollo v Itálii.

To je pouze výčet míst, kde žáci získali jenom ta nejvyšší ocenění. Prof. Šimková Kotrčová byla dvanáctkrát oceněna a ohodnocena jako nejlepší pedagog v republice!  V roce 1996 opustila ZUŠ v Českých Budějovicích a přešla i se svými žáky na ZUŠ v Českém Krumlově, kde našla velké pochopení pro svoji práci.
Její žáci se pak i odtud pravidelně zúčastňují soutěží a přivážejí do Krumlova ta nejlepší ocenění. Obrovská tvůrčí pedagogická aktivita, neznající dny volna ani prázdniny, musí ale přinést i radost. Marie Šimková Kotrčová dodává –  je to radost z práce, která je zároveň mým celoživotním koníčkem. Je docílena velkou pílí a snahou obou. Pedagoga i žáka. Je to radost prožívaná a rozdávaná. Dávat lidem zážitky, které hladí a povznášejí duši. To je vlastně hlavní smysl naší společné práce. Mé i mých žáků!

Paní profesorce přejeme mnoho dalších let ve zdraví a mnoho radosti, rozdávané do všech stran!

KAREL NOSEK, Autor je bývalým dirigentem Jihočeské filharmonie.