Týden před uzávěrkou evidovala pořádající organizace téměř dvě stovky zájemců. „Pro přihlášení je nutné zvolit si jednu z pěti nabízených specializací (palubní inženýr, počítačový expert, palubní lékař, letec dokumentarista a letecký architekt) a vyplnit vstupní test,“ říká Slávek Hrzal z DTA.


Ve druhém kole Expedice Mars 2007, které je plánováno do 15. července, čeká na uchazeče vypracování projektu ve vybrané specializaci. Projekty pak posoudí odborná komise. Ti nejlepší nakonec projdou výcvikem a bude z nich sestavena posádka.


Přihlásit se je možné pouze na adrese expedice.kosmo.cz, a to do konce května.