V jihočeské metropoli se stalo zvykem, že vrcholnou masopustní akci připravuje několik folklórních souborů a další partneři. V centru města byla při koledě jako obvykle odpoledne krátce omezena automobilová doprava.

Tradiční masopustní průvod vyrazil v Českých Budějovicích od budovy Jihočeského divadla v úterý 13. února v 15.45 hodin. Přesun průvodu na náměstí na pár minut znamenal uzavírku části ulic Široká a Karla IV. a pak omezení na náměstí Přemysla Otakara II. Ale odměnou všem divákům byl bohatý rej.

Slavnostní povolení “městem jíti a koledu provozovati” jako nejvyšší představitelka města udělila primátorka Dagmar Škodová Parmová. Mezi koledníky byla růžičková koleda z Dudleb a její maškarádi, mečová a vařečková koleda Jihočeského souboru písní a tanců Úsvit, účastnily se i Folklórní soubor Furiant a Malý Furiant, Dětský folklórní soubor Úsviťáček o rachot se starali doudlebští dělostřelci a o muziku dechová hudba Šumavanka.

Povolení ke koledě se dávalo před radnicí, u katedrály se pak koledníkům žehnalo.