O masopustní koledu nepřišla ani zvířata. Do průvodu koledníků se připojily i děti v maskách zvířat. Na konci trasy u restaurace pak všechny čekalo pohoštění a soutěže o ceny.