Mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Jana Králová upozornila, že povinnost přiznat se k placení daně z nemovitosti mají i noví nájemci pozemku evidovaného v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci nebo pozemku spravovaného např. Státním pozemkovým úřadem.

Miroslav Bursa z oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Jihočeský kraj (FÚ) doplnil, že stávající poplatníci daně musí přiznání podat pouze v případech tzv. změn okolností rozhodných pro vyměření daně. „Jde o situace, kdy například poplatník nabyl či pozbyl pozemek, stavbu, bytovou nebo nebytovou jednotku, případně byla na pozemku povolena nová stavba,“ uvedl namátkou Miroslav Bursa.

Poplatník podává pouze jedno daňové přiznání obsahující všechny přiznávané nemovité věci na území Jihočeského kraje jednomu územnímu pracovišti FÚ.

Přiznání lze zpracovat i z pohodlí domova, a to prostřednictvím aplikace Daňový portál na adrese www.financnisprava.cz. Tady také zájemci získají více informací. Poplatník se místo zasílání složenek může do konce ledna přihlásit ke Službě placení daně prostřednictvím SIPO, nebo do 15. března využít možnost zasílání Informací k placení daně na e-mail, poradil Miroslav Bursa.