Dva měsíce letních prázdnin jsou dvěma měsíci volna nejen pro děti, ale i celý školní personál? Ale kdeže. To je jen mýtus. Například Mateřská škola Větrná v Českých Budějovicích neosiřela a už ani neosiří v tomto období ani na jeden jediný pracovní den. Od pondělí 12. srpna jsou zde totiž znovu děti.

„V prvním prázdninovém týdnu jsme zde byli všichni, kompletně celý školní tým, včetně kuchařek. Tři třídy bylo nutné vystěhovat kvůli opravám. Všechno stěhovaly ženy, od nábytku po poslední tužku,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Větrná v Českých Budějovicích Kamila Finková.

V druhém červencovém týdnu už do školky nastoupila stavební firma, která realizovala nutné opravy a rekonstrukce části budov, na jejichž realizaci letos město České Budějovice uvolnilo přibližně jeden milion korun v rámci postupné modernizace celého objektu školy, který by se měl pravděpodobně už příští rok dočkat kompletního zateplení. Nyní ve zmíněných třech třídách probíhá výměna radiátorů sanace stěn a podlah.

„Řemeslníkům je nutné otevřít školku a po jejich odchodu znovu zamknout a zakódovat, to znamená, že zde musí být stále někdo k dispozici. Všichni, respektive všechny, jak jsme tady, si rozhodně dovolenou vzít najednou nemůžeme. Prázdniny sice jsou, ale jen pro děti,“ poznamenala Kamila Finková. Navíc se objevily nečekané záležitosti. Propadl se chodník před jedním z pavilonů, přičemž se ukázalo, že jde o propad celé části kanalizace. Bez přítomnosti ředitelky na místě by opravy vzhledem k legislativě nebylo možné ihned zahájit.

Začátek srpna už byl ve Větrné spolu s pokračujícími stavebními pracemi také ve znamení příprav části tříd, školní kuchyně a dalšího zázemí, na prázdninový provoz, který začal v pondělí 12. srpna. Škola zajistila z důvodu bezpečnosti obě části objektu tak, aby se děti do prostor, v nichž stále pracuje stavení firma, nedostaly a opačně.

„Stávající stav je takový, že nyní funguje přibližně polovina školy v podstatě normálně a v polovině se stále pohybují řemeslníci. Po jejich odchodu bude ovšem za provozu nutné i tuto část nastěhovat a připravit na zahájení nového školního roku 2. září, což znamená, že pracovat se zde bude prakticky do poslední chvíle,“ zdůraznila ředitelka.

Mateřinka ve Větrné ulici, klidné lokalitě mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Máj a Šumava, je známá mimo jiné svým velmi aktivním přístupem k zavádění nových metod výchovy a péče o nejmenší děti. Při své činnosti vychází z doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a směřuje mimo jiné k získání certifikátu pro zařazení do národní sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ). Díky úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci je v současné době jediným jihočeským vzdělávacím centrem, které v rámci společného projektu „Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné

mateřské školy“, podpořeného Evropskou unií v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, připravuje bezplatně učitelky mateřských škol v celém jihočeském regionu na specifika péče o dvouleté děti.