Oázu zeleně, kde by si děti mohly pěstovat zeleninu na záhonech, trhat ovoce z keřů a stromů nebo se jen tak rýpat v hlíně chtějí postupně pro malé žáčky vytvořit v českobudějovické MŠ J. Opletala. Podle učitelky Marty Šváchové jsou plány rozdělené do několika částí a ty první už se s podporou města nebo Nadace Proměny daří uvádět do života.

„Mateřská škola Jana Opletala je umístěna uprostřed sídlištní zástavby a děti žijící v této lokalitě mají velmi omezené možnosti každodenního přirozeného soužití s přírodou. Před několika lety se v našem týmu zrodila myšlenka přebudovat naší zahradu v oázu zeleně, kde si budou děti moci nejenom hrát, ale i odpočívat a především se nenásilně učit. Impulsem k radikální změně byly děti samotné,“ říká Marta Šváchová, hlavní iniciátorka projektu a dodává, že žádné hračky nedokáží nahradit „kus klacku“, se kterým se dá šťourat v hlíně. „O pozitivních účincích na lidské zdraví při pobytu na čerstvém vzduchu asi není třeba hovořit, známe je všichni. Bylo potěšením nám dospělým přijmout fakt, že bezprostřední kontakt s přírodou je cesta, kterou se naše děti chtějí ubírat,“ připojuje Marta Šváchová.

Kolem světa

Na základě přání a potřeb dětí tak vznikl stávající projekt proměny zahrady s názvem „Cesta kolem světa“. Uskutečňovat se bude po částech, podle možností školy. První fáze by měla být ukončena v květnu 2024. Celkové náklady nejde v tuto chvíli přesně vyčíslit, protože se vše realizuje postupně. Ale odhad se pohybuje v řádu milionů korun. „Máme zpracovanou studii zahrady a dle finančních prostředků budou vždy rozpočtovány konkrétní úpravy,“ vysvětluje Marta Šváchová.

Projekt byl dosud částečně hrazen z dotačního programu magistrátu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí. „V současné době čerpáme peníze z grantu Zahrada hrou od Nadace Proměny,“ říká Marta Šváchová a doplňuje, že součástí tohoto grantu je otevřený darovací účet, na který mohou lidé dětem na novou zahradu přispívat až do konce května 2024. „Peníze, které se v tuto chvíli nacházejí na darovacím účtu, jsou od našich rodičů, kteří se nezištně a obětavě zapojují do organizace vánočního jarmarku a dalších aktivit, které se ve škole konají,“ oceňuje učitelka mateřinky spolupráci s rodiči.

Děti využívají zahradu MŠ Jana Opletala v Českých Budějovicích v každém ročním období. Přibývají jim tam různé atrakce.Děti využívají zahradu MŠ Jana Opletala v Českých Budějovicích v každém ročním období. Přibývají jim tam různé atrakce.Zdroj: Archiv MŠ Jana Opletala

V letošním kalendářním roce obdrží Mateřská škola Jana Opletala finanční prostředky ve výši 600 000 Kč z rozpočtu magistrátu města. A na 25. dubna připravují ve školce benefiční běh nejen pro děti a jejich rodiče, ale i širokou veřejnost. Vybrané peníze budou použity na rozvoj zahrady mateřinky.

Splnit dětské sny

Co bylo hlavní inspirací pro úpravy zahrady? Jednak děti samotné. „Druhým motorem pro změnu byla vedle finanční pomoci magistrátu města také Nadace Proměny, která nás přesvědčila, že když se chce, všechno jde. Ukázala nám, že se kolem nás nachází mnoho dobrých lidí, kteří se rádi do projektu zapojí a pomohou splnit dětské sny. Priority realizace byly nastaveny podle toho, co si děti přály mít na zahradě nejdříve. Díky tomu se v zahradě aktuálně nachází deset vyvýšených záhonů, o které se děti, paní učitelky a naše paní kuchařky s láskou a péčí starají. K nim jsme pochopitelně pořídili zadržovací nádrž na dešťovou vodu, kompostér a nezbytné zahradní nářadí,“ vypočítává Marta Šváchová.

Děti využívají zahradu MŠ Jana Opletala v Českých Budějovicích v každém ročním období. Přibývají jim tam různé atrakce.Děti využívají zahradu MŠ Jana Opletala v Českých Budějovicích v každém ročním období. Přibývají jim tam různé atrakce.Zdroj: Archiv MŠ Jana Opletala

Dále jsou v zahradě čtyři nové venkovní „blátivé“ kuchyňky, v nichž děti mohou z přírodnin vařit dle své fantazie, co hrdlo ráčí. Oblíbeným místem pro hru se stalo nové pískové staveniště s mlýnky, váhami a kladkou. Velkou radost udělala dětem hromádka zeminy, která se nevyužila při výsadbě ovocných stromů a jedlých keřů. S Ekotýmem, který se o projekt změn v zahradě stará a s rodiči se podařilo postavit krásné smyslové chodníky. Na jaro jsou naplánovány další rostlinné výsadby, dětská skrýš ve formě tajného tunelu v kopci, vodní hřiště, opičí dráha a bylinková spirála pro paní kuchařky.

Bez rodičů by se neobešli

Pomoc rodičů nebo odborníků je pro změny nutná. „Není v našich možnostech realizovat vše vlastními silami. Je mnoho věcí, které zvládneme sami, ale také mnoho věcí, které potřebují ruku odborníka. Společně s dětmi a jejich rodiči se každoročně konají na zahradě brigády, které posouvají náš záměr zase o kousek dál. Do projektu se může samozřejmě zapojit svými silami a dobrými skutky i veřejnost. Letos jsou u nás velmi žádaným artiklem výkopové práce, přesun hmot a materiálů v prostoru zahrady a výsadbové práce. Velmi bychom ocenili odborníka, který by nám pomohl se zaměřením slunečních hodin.“ naznačuje Marta Šváchová, s čím by bylo možné hlavně pomoci. A zdůrazňuje, že největší odměnou pro všechny, kteří se na úpravách podílejí jsou šťastné a spokojené děti, dětský smích a radost malých žáčků ze života. Co víc si přát?