Celkem tak sem bude od září moci chodit hned padesát dva předškoláků. Stane se tak díky dostavbě její budovy v areálu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Začít s pracemi na rozšíření školky se má v únoru, celkové náklady vyjdou na 8,9 milionu korun. Významnou část nákladů, a to 8,5 milionu korun, pokryje dotace z IROPu. Vzniknout tu má další kompletní třída, součástí investice bude i úprava okolí a školní zahrady.

„O školku mají rodiče zájem a rozšíření její kapacity je jedinou možností, jak do ní další děti přijmout. Navíc se přístavbou rozšíří prostory a tím se zlepší podmínky pro činnost a pobyt dětí,“ říká ředitelka Jaroslava Petráchová.

Mateřská škola VŠTE zahájila provoz v září roku 2014 a slouží nejen dětem zaměstnanců a studentů Techniky, ale i dalším zájemcům. Na vstup do základní školy připravuje zdarma i pětileté předškoláky, pro něž je podle novely školského zákona pobyt v mateřské škole od loňského září povinný.

„Chceme, aby péče o děti v naší školce byla na vysoké úrovni. Proto ke každému dítěti přistupují pedagogičtí pracovníci individuálně. Výchova a vzdělávání je pro rozvoj osobnosti dětí klíčová a tomu vše přizpůsobujeme,“ vysvětluje ředitelka s tím, že pro děti se zde připravují výchovně vzdělávací programy. Patří mezi ně například besedy o zvířatech, divadelní představení, canisterapie, sférické kino, tvoření a setkávání s rodiči a prarodiči, sportovní soutěže, pořady o ekologii, návštěvy muzea či laboratoří VŠTE. Ve školce si lze zvolit i hravou výuku angličtiny, hru na flétnu, sportovní či výtvarný kroužek, kroužek Malý vědec, podzimní a jarní kurz plavání nebo polytechnické činnosti. K dispozici jsou zajímavé a moderní pomůcky. „Našim každodenním cílem je pestrá, zajímavá výchovně vzdělávací činnost. Tedy i spokojené děti, dobře připravované pro život a vstup do základní školy,“ uzavírá povídání Jaroslava Petráchová.