Cílem setkání bylo navázání spolupráce a partnerství v oblasti vytváření prorodinné politiky a podpory mateřských center v kraji.


Během diskuse hovořili o možném financování činnosti mateřských center z programů Evropské unie, zejména z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


„Evropské programy v současném programovacím období mezi roky 2008 až 2013 nabízejí prioritní oblasti, kam mohou mateřská centra podávat po vyhlášení výzev své projektové žádosti,“ říká Pavla Doubková z odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu. „Také náš odbor chce v příštím roce podporovat provoz mateřských center.“


V Jihočeském kraji je v současné době třináct mateřských center sdružených v Síti mateřských center v České republice.


„Jedná se o nezisková zařízení, která zpravidla zakládají matky na rodičovské dovolené a jejich cílem je poskytovat matkám možnost vyjít z izolace, kam se dostávají z důvodu celodenní péče o dítě,“ vysvětluje Bohuslava Nejedlá, koordinátorka mateřských center Jihočeského kraje.


Maminky v mateřských centrech přitom nejsou jen samy pro sebe a ostatním maminkám, dětem, tatínkům i prarodičům nabízejí řadu programů i poradenství.