Všechno to začalo před více než jedenácti roky v obýváku jedné z mladých českobudějovických maminek. Tehdy se v bytě na sídlišti Máj sešlo několik žen s malými dětmi, které chtěly vyplnit svou mateřskou dovolenou smysluplnou, pro děcka přínosnou činností. A co víc, byly ochotné pro to něco konkrétního udělat.

Tak se zrodilo Mateřské centrum Máj, občanské sdružení, které našlo útočiště v prostorách někdejšího agitačního střediska v budově naproti dnešnímu multiplexu s CineStarem.

Velký rozvoj

Letos na podzim slaví centrum již své jedenácté výročí a za tu dobu jím prošly stovky maminek s dětmi, realizovaly se rovněž stovky programů, cvičení a kurzů. Rejstřík aktivit se rok od roku rozrůstá a cestu do centra nacházejí stále noví zájemci nejen ze sídliště, ale i z celého města a dokonce z různých přilehlých lokalit. A po vzoru Máje vznikají podobná střediska i jinde v menších obcích.

Pestrý výběr

Program, stavěný na školní rok, nabízí širokou paletu vyžití pro děti od těch nejmenších až zhruba do dvanácti let. V pravidelné dopolední náplni figuruje například zpívání, výtvarné tvoření, cvičení rodičů s dětmi, dopoledne plné her, ale také třeba promítání pohádek.

Téměř všechny tyto okruhy činnosti zahrnuje i nabídka dlouhodobých odpoledních kurzů, kde má nově své místo také sportík pro děti od 4 do 6 let anebo moderní tanec pro dívky od 7 do 12 let. Velký zájem je i o angličtinu s písničkou nebo aerobic pro předškoláčky či orientální tance pro dívky.

Ovšem centrum pamatuje i na dospělé, pro které připravuje přitažlivou večerní kurzovní náplň, v níž najdete angličtinu, body styling, stejně jako jógu nebo tai-chi, o které je nečekaný zájem, nově rovněž pilates, taneční aerobic či orientální tance. Ostatně aktuální podrobnosti najdete na webových stránkách: www.mc-maj.com.

„To ale zdaleka není všechno, o víkendech pořádáme různé besídky a také semináře, karnevaly, výtvarné dílny, táboráky s programem, vycházky, v lednu pravidelnou akademii, kde děti předvedou, co se naučily a kam zveme i zástupce města, kraje a dalších institucí, v červnu Den otevřených dveří pro veřejnost, zapojujeme se do dalších akcí jako Bambiriáda, Hobby, Den bez aut, program adventních trhů nebo celostátní kampaň Táta dneska frčí. Posledně jmenovaná akce má přilákat do našich řad více tatínků, což bychom přivítali nejen my, ale určitě i děti samotné,“ říká Jitka Plojharová, nynější místopředsedkyně sdružení a koordinátorka centra.

Příspěvky

Na dopolední program sice centrum vybírá symbolické vstupné a obdobně i kurzovné, z čehož jsou hrazeni lektoři, pomůcky, materiál apod., ale na pokrytí celkových nákladů na činnost to zdaleka nestačí. Proto středisko každoročně podává i žádosti o granty na magistrát, na ministerstvo práce a sociálních věcí a další instituce. Netají se také vděčností k městu, které centru poskytlo provozované prostory za symbolickou cenu a myslí na tuto neziskovou organizaci i v budoucnosti, protože v plánovaném novém komunitním centru by měly být prostory i pro ně.

Dobrovolníci

„Nicméně i nadále jsou existence a funkčnost centra stále z velké části postaveny především na práci dobrovolníků, jejichž získávání je stále těžší. Jako by z lidí vyprchávalo někdejší nadšení dělat něco pro druhé zdarma,“ konstatuje J.Plojharová s tím, že i v jiných neziskových organizacích mají podobnou zkušenost.

„Také i proto připravujeme na příští rok letní týdenní pobyt pro rodiče s dětmi, zřejmě někde na Šumavě, kde bychom chtěli přítomným přiblížit naši činnost a získat v jejich řadách nové dobrovolníky. Doufáme, že se nám to podaří…“