Oproti jiným volbám, například sněmovním nebo senátním, se ale ve volbách do zastupitelstev obcí nebudou vydávat voličské průkazy. Každý, kdo chce hlasovat, tak musí učinit ve volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů.