„Mám za sebou hodně malou část maturity, a to sloh. V práci jsem vyjádřil názor, že účel vždycky světí prostředky, že každý člověk má různé hodnoty. Měli jsme se zamyslet nad situací, kdy máme nemocnou babičku a můžeme dát nějaký úplatek, aby dostala lepší lékařskou péči,“ sdělil 19letý maturant.

A vzápětí odhalil, co do slohu napsal. „Rozváděl jsem to tak, že pro někoho ta babička může být tak důležitá, že účel ospravedlňuje prostředek ve formě úplatku. Někomu může být babička lhostejná, takže její život není tak hodnotný, aby ten úplatek mohl dát,“ zamyslel se nad svou úvahou student, který si ve čtvrtek napsal didaktický test z matematiky.

„Na konci května nás čekají obhajoby maturitních prací, ústní část maturity z češtiny a školní maturita, také ústní část. Profilová část maturity, tedy ta školní, se na našem gymnáziu skládá ze dvou předmětů a obhajoby maturitní práce. Vybral jsem si dějepis a základy společenských věd. Maturitní práci píši z dějepisu,“ vysvětlil David Štafl, který 70stránkovou práci odevzdal již v únoru. Zabýval se jí po dva roky.

Celou zkoušku hodnotí jako zdlouhavou. „Maturitu máme nesmyslně rozsekanou. Psali jsme sloh, teď didaktické testy a pak ústní část. Někteří spolužáci trnou hrůzou, než se dozví výsledky. Stává se, že v posledním týdnu, kdy máme ústní část, někteří jdou na přijímačky na vysokou školu. Mně se to naštěstí nestane,“ přemítá student, který si vybral místo cizího jazyka matematiku. „Z matematiky můžeme maturovat dvakrát. Je totiž státní i školní verze. Já maturuji z té státní. Školní je nepovinná a hodí se těm, kteří chtějí pokračovat na vysoké škole zaměřené více na matematiku,“ říká.

Sám si předmět zvolil, protože se chystá na Vysokou školu ekonomickou studovat bankovnictví a pojišťovnictví. „Už teď pracuji při škole, dělám finančního poradce. Po vysoké bych rád podnikal,“ plánuje student Gymnázia J. V. Jirsíka David Štafl.