Studenti psali slohovou práci na minimálně 250 slov. Téma slohové práce maturanti sice nevěděli, ale mohli očekávat například úvahu nebo vyprávění. Nervozitu si nijak zvlášť nepřipouštěli ani žáci Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích, kde jich maturuje 97.

„Nemyslím si, že na sloh je potřeba nějaká příprava. Témata ještě nevíme, určitě by mi vyhovovala nějaká úvaha na politické téma, například o Evropské komisi. Trému nemám, ta přijde až s jinými částmi maturity,“ řekl těsně před zkouškou, 19letý David Štafl.

Své pocity před začátkem písemky neskrýval ani Michal Rod z Českých Budějovic. „Cítím se velmi sebevědomě, protože naše třídní paní učitelka nás velmi dobře připravila. Kdybych si mohl vybrat téma slohu, tak by to bylo něco o migrační krizi. Po maturitě bych rád pokračoval na ČVUT,“ přidal maturant Gymnázia J.V. Jirsíka.

Samotná zkouška z Českého jazyka obsahuje tři části. A to písemnou práci, didaktický test a ústní zkoušení. Podle ředitele Gymnázia J.V. Jirsíka, Jaroslava Pustiny probíhají didaktické testy od 2. do 15. května. „Na naší škole probíhají 2. a 3. května. Ústní část může probíhat od 16. května, u nás od 20. května,“ upřesnil ředitel.

Celá maturitní zkouška se skládá ze dvou částí. Ve společné části je Český jazyk, dále cizí jazyk nebo matematika. „V profilové části si naši studenti volí tři předměty. Dva jsou stabilní předměty a třetí je obhajoba maturitní práce na zvolené téma,“ vysvětlil Jaroslav Pustina, ředitel Gymnázia J.V. Jirsíka s tím, že maturitní písemnou zkoušku hodnotí společnost Cermat. Její výsledky se maturanti dozví před konáním profilové části nebo před ústní zkouškou. Výsledky celé maturity se žáci dozví po ústní zkoušce.

Ředitel Gymnázia J.V. Jirsíka hodnotí státní maturitu kladně. „Myslím si, že zavedení státní maturity je v pořádku, protože když stát je zadavatel vzdělávání, tak by měl mít šanci stanovit nějakou minimální úroveň, kterou student musí znát, aby splnil podmínky maturitní zkoušky,“ sdělil Jaroslav Pustina.