Připomněl čtvrteční přistižení českého občana při takové krádeži v Leopoldschlagu, zadrženého po desetikilometrovém stíhání na území ČR (webové stránky Deníku informovaly). Jeho komplic zatím uniká.

Podle listu odcizily „bandy z východu“ – především prý maďarské a srbské – letos v prvním pololetí většinou na zakázku ze skladů firem nebo stavenišť tuny barevných kovů. Policie šetřila 55 takových oznámení, loni jen 23. „K většině krádeží dochází podél dálnic, po nichž pachatelé mohou rychle zmizet,“ říká v deníku Hermann Feldbacher z hornorakouského policejního ředitelství. Když jsou ráno krádeže zjištěny, jsou zloději dávno za hranicemi. Kořistí jsou většinou metráky měděných kabelů nebo hliníkových plechů ze stavenišť. Škody se pohybují v průměru kolem dvaceti a třiceti tisíci eur. Lup je následně zpeněžen prý hlavně ve sběrnách druhotných surovin v Maďarsku a na Slovensku. „Za kilogram barevných kovů se na černém trhu vyplácí deset až dvacet eur,“ dodávají OÖN.

Silnou poptávku podle nich vyvolal hospodářský boom v Číně. Od roku 2004 se cena například mědi zvýšila o 60 procent.

Pěkná charita!

Během tří dnů se rakouské policii přihlásilo padesát pravděpodobně poškozených, kteří podporovali společnost „help4you“. Její předseda měl poskytnuté příspěvky a dary zpronevěřit. (Informovali jsme na www.ceskobudejovicky.denik.cz/odsousedu). Policie momentálně vyhodnocuje data ze zajištěných počítačů. Musí prohlédnout přes sto tisíc stránek. „Podle dosavadních zjištění odhaduje škody na více než 300 000 eur,“ píší OÖN.

„help4you“ měl podporovat týrané a zneužité děti. Ve skutečnosti šly dary do kapsy předsedovi a spolupracovníkům. Ti jako volní obchodní agenti objížděli zemi, někteří v uniformách připomínajících Červený kříž. Předstírali, že společnost je podporována známými politiky. „‚Naletěli‘ jim na to i mnozí prominenti, umělci a firmy. Spolek měl být dotován i spolkovým sociálním úřadem a sociálním fondem Evropské unie,“ uvádí list.

Dodává, že zmíněných spolek „help4you“ nikterak nesouvisí se společností „help 4 you company“ se sídlem ve Vídni, která podporuje revmatiky a pacienty trpící bolestmi nervů.

Zpronevěřil obrazy?

Sebastian Frankenberger (28), mladý komunální politik z Pasova, který proslul vyvoláním úspěšného referenda o naprostém zákazu kouření v bavorských restauracích, má problém. Byl obviněn ze zpronevěry tří cenných obrazů, které jeden pasovský podnikatel koncem devadesátých let věnoval své domovské farnosti v Auerbachu. „Při sanaci kostela před čtyřmi roky byly obrazy nyní již zemřelého místního malíře s uměleckým jménem Webbs sňaty a deponovány ve farním domově,“ napsal deník PNP. „Toho času však visí v bytech Sebastiana Frankenbergera a jeho přítele z časů, kdy ministrovali.“

Frankenberger, někdejší předseda rady farnosti, k obvinění řekl, že obrazy z důvodu památkové ochrany nesměly být po sanaci kostela znovu vyvěšeny. „A než aby se na ně na faře prášilo, tak jsem je holt odnesl. Rád je teď ale vrátím, nebo je odkoupím,“ uvedl. Dárce obrazů to ale relativizuje. Frankenberger podle něho už měsíce ví, že má obrazy, které mu nepatří a které odnesl bez vědomí faráře, vrátit, a teprve teď, když mu zavolaly noviny, začíná být aktivní, řekl v PNP.

Frankenberger k tomu uvedl, že o požadavku na vrácení obrazů se dozvěděl až v červenci a chtěl se s donátorem spojit. Z termínových důvodů se to ale nepodařilo. Dodal, že má ke zmíněným obrazům s motivem ukřižování osobní vztah, protože prý autora blíže znal a organizoval mu výstavy. Podnikatel, který obrazy farnosti daroval, trvá na jejich vrácení. I kdyby prý už nemohly být pověšeny v kostele, mohly by být podle něho vydraženy ve prospěch farnosti.

Šilinky pořád platí

V pátek se v Linci zastavil tzv. euro – bus Rakouské národní banky, aby zájemcům směnil již neplatné šilinky za eura. „Přišlo 1304 lidí, jimž bylo směněno 468 328 šilinků,“ napsal deník OÖN. Jednomu zájemci z Braunau dokonce 19 759 šilinků.“

Podle zástupců banky je mezi lidmi ještě více než devět miliard šilinků. V minulých letech přinesla v Horních Rakousích rodina dokonce 85 000 šilinků, které našla v šuplíku zesnulé tety. Jsou lidé, kteří si šilinky ponechávají také jako jistinu. Ve Steyru dochází do euro – busu každoročně pán měnit 25 000 šilinků a ohlašuje, že příští rok přijde zas.

OÖN připojují zajímavost na okraj – více než 90 procent padesátieurových bankovek, které jsou nyní v Rakousku v oběhu, má zahraniční původ – přinesli je sem turisté.

Blesků se sneslo víc

„Sezona blesků“ pomalu končí a v Rakousku je mají spočítané. „Zvlášť často se blýskalo zejméně v Horních Rakousích,“ uvedly OÖN. Sledovací systém Aldis registroval v této spolkové zemi ke 13. srpnu 29 000 blesků, o 2000 víc než loni. Počet za celý stát – 160 000 – je přitom výrazně nižší než loňský, kdy jich udeřilo dokonce 240 000.

Aldis zachytí asi 98 procent blesků. Nejsilnější měl na půl milionu ampérů, v průměru pak jde o 10 000 A. Informace na www.aldis.at.