Téměř šedesát kilogramů medu letos nanosila čtyři včelstva, která mají své úly na střeše českobudějovické radnice. „Svědčí to o tom, že se jim dobře daří i ve městě a je o ně dobře pečováno,“ říká primátor Jiří Svoboda. Sladký dárek ve skleničce si odnášejí oficiální návštěvy a slouží také jako propagace. O dobrou kondici včeliček se stará pracovník magistrátu Aleš Mikšátko z odboru správy veřejných statků. Pravidelně je kontroluje a léčí od roztoče rodu Varroa. Více informací o radničních úlech je možné sledovat na radničním webu.

Primátor zavítal mezi autisty a zdravotně postižené

close Primátor Jiří Svoboda (vlevo) a vedoucí Centra zdravotně postižených Jiří Smékal. info Zdroj: magistrát města České Budějovice zoom_in Primátor Jiří Svoboda (vlevo) a vedoucí Centra zdravotně postižených Jiří Smékal. S nadílkou v adventním čase zavítal českobudějovický primátor Jiří Svoboda do Autis Centra a Centra zdravotně postižených, aby jejich představitelům poděkoval za náročnou práci a péči o hendikepované spoluobčany, a vyjádřil trvalou podporu města činnosti těchto zařízení. Při této příležitosti si prohlédl rekonstruovaný pavilón Autis Centra s novou přístavbou v Plzeňské ulici, který bude počátkem roku 2022 dokončen. „Vedle rekonstrukce se město z velké části podílí i na vybavení týdenního stacionáře. Jde o první zařízení svého druhu, které bude specializované výlučně pro osoby s autismem,“ sdělil určení pavilónu Jiří Svoboda.

Vřelého přijetí se primátorovi dostalo i v Centru pro zdravotně postižené, které se zabývá sportovními aktivitami takto postižených osob, a to bez rozdílu věku. Vedle sportovně-rehabilitačních, rekreačních či kondičních cvičení se zde věnují i vrcholovému sportu. „Mnohé sportovce osobně znám, neboť jejich kariéru sleduji delší dobu. Jsou mezi nimi skuteční borci, kteří ve svých kategoriích sbírají na evropských a světových šampionátech cenné medaile. Naposledy tak tomu bylo například na mistrovství světa zrakově postižených vzpěračů v Gruzii,“ přiblížil úspěchy sportovců centra primátor Svoboda. Podle jeho slov je činnost podobných zařízení nejen záslužná, ale i nenahraditelná. Všichni pracovníci, kteří jsou v denním kontaktu se svými klienty, pracují s nimi a pomáhají jim, si zaslouží obdiv, úctu a respekt.

Úprava úředních hodin na konci roku 2021

Na konci roku dojde jako obvykle k úpravě úředních hodin z důvodu uzávěrky finančních toků. Veškerá hotovost na jednotlivých pokladních místech odborů magistrátu musí být dne 31.12. povinně převedena do hlavní pokladny finančního odboru, a to nejpozději do 9.00 hodin. „To je důvod, proč musejí být úřední hodiny upraveny. Na městském informačním centru budou v pátek 31. prosince prováděny pouze úkony, které nejsou spojeny s platbou. Služby CZECH POINT nebudou v uvedeném dni poskytovány vůbec,“ uvedl tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek a dále upřesnil, že úřední hodiny se na Silvestra ruší. Fungovat nebude ani turistické centrum v radnici. „Pracovní doba zaměstnanců ale zůstává poslední pracovní den beze změn,“ dodává tajemník magistrátu.

Z obvyklých technických úkonů už radnice také zveřejnila rozpis termínů svozu bioodpadu v roce 2022 na území Českých Budějovic. Svoz provádí společnost FCC. Od ledna do 31. března 2022 je to jeden den v měsíci, například České Vrbné, část Nemanic, Rožnova nebo Suchého Vrbného budou mít svozové dny 3. ledna, 7. února a 7. března a v prosinci potom 5. prosince. V ostatní měsíce se bude bioodpad svážet každý týden. Bližší informace ke svozu bioodpadu lze najít na webu radnice.

Voda, téma bez břehů

Nová výstava, jejíž vernisáž připravili v radniční výstavní síni na 21. prosince 2021 je zaměřena na význam vody a zejména vodních toků v životě Českých Budějovic. Po staletí existují řeky a město v určité symbióze, vzájemně se ovlivňují. Původně nespoutanou Vltavu i Malši člověk postupně zkrotil regulacemi, změnil jejich toky a využil je ve svůj prospěch. Sloužily jako zdroj vodní síly, ale také k okrase města, ke sportu a rekreaci, a na druhé straně přinášely i ohrožení povodněmi. Prostřednictvím starých map, plánů, pohlednic a fotografií výstava ukáže proměny zmiňovaných řek, ale i historicky důležitých vedlejších toků, jako byla Mlýnská stoka nebo Dobrovodský potok.

close Plakát na výstavu, která ukáže soužití města České Budějovice s vodními toky. info Zdroj: magistrát města České Budějovice zoom_in Plakát na výstavu, která ukáže soužití města České Budějovice s vodními toky.

Talenty ocenili i tento rok

Pravidelné ocenění talentů v oblasti kultury je určeno mladým českobudějovickým umělcům, kteří v daném roce získali významná ohodnocení na národních nebo mezinárodních soutěžích, festivalech, přehlídkách nebo výstavách. Město oceňuje mladé talenty již od roku 2001. Ti nejúspěšnější získávají finanční odměnu opakovaně a v drtivé většině hrají na hudební nástroje. "Radní i zastupitelé schválili udělení darů čtyřem mladým talentům v celkové částce 60 000 korun," uvedl k ocenění náměstek primátora Juraj Thoma.