Změna dopravního značení má ukončit tranzitní dopravu přes náměstí, zklidní se doprava také u Černé věže a v Piaristické ulici. Hnutí druhým dechem uklidňuje, že všichni rezidenti a zásobování se dostanou, kam potřebují. O to, aby byly pěší zóny skutečně pro pěší, se mají postarat vysouvací sloupky.

Parkování na části náměstí zůstane, z většiny ale bude vyhrazeno pro rezidenty. Úplně bez aut pak má zůstat severní strana náměstí, parkovací místa nahradí zeleň a nový mobiliář.

„Trvalo to tři roky, vystřídali se čtyři projektanti a tři náměstci pro dopravu - což jen ukazuje, jak je centrální náměstí citlivé a složité téma. Musíme myslet na místní obyvatele a místní podnikatele, zásobování, místní návštěvníky i turisty. Ale nakonec jsme se dobrali řešení, které je kompromisem na všechny strany. Přitom se však jedná o nejradikálnější proměnu náměstí v posledních třiceti letech. Osobně to vnímám jako změnu, kterou musíme zkusit, zažít, pobavit se o ní, zhodnotit ji a poté se rozhodnout, jak pokračovat dále k cíli, kterým je námětí zcela bez aut,“ uvádí k tomu 1. náměstek primátora Juraj Thoma.

close Změna dopravního značení. info Zdroj: Město České Budějovice zoom_in Změna dopravního značení.

Změna dopravního značení bude muset ještě projít standardním formálním procesem vydání opatření obecné povahy, změny by se měly stát skutečností v dubnu tohoto roku.

Změny na náměstí Přemysla Otakara II. lze shrnout do tří bodů:
1. Přes náměstí nebude možné projíždět, zkracovat si tudy cestu. Sníží se provoz, pojedou tam jen auta, která to skutečně potřebují.
2. Na severní straně se už nebude parkovat. Náhradní kapacity pro návštěvníky centra, kromě již stávajícího parkovacího domu u věznice, posílí nový parkovací dům u sportovní haly, který ještě letos město vybuduje (už je podepsaná smlouva se zhotovitelem).
3. Náměstí zezelená. Dopravní opatření doprovází doplnění zeleně – další květiny, keře i stromy v kontejnerech i květináčích. Na místě zrušených parkovacích míst na severní straně náměstí vznikne malá relaxační zóna se „zeleným“ stínem.

Více pěších zón

Omezení dopravy na náměstí se projeví nejen v přilehlých ulicích. V centru bude více jednosměrek a také se rozšíří pěší zóny – kromě dnešní Krajinské, Dr. Stejskala, Panské a Mlýnské se do tohoto režimu přesunou i Hradební a úsek ulice u Černé věže u katedrály.

V úterý přineseme další podrobnosti.