Odchod ředitele, stížnosti na chování revizorů, snížení počtu cestujících. Témat, o nichž se v souvislosti s Dopravním podnikem města České Budějovice (DP) v poslední době psalo, bylo více. V rozhovoru se k nim vrací místopředseda představenstva DP Slavoj Dolejš, jenž společnost po odchodu Jaroslava Ďuriše do čela pražského dopravního podniku nyní dočasně řídí.

Jaroslav Ďuriš zatím zůstává předsedou představenstva dopravního podniku, vy jste ho dočasně vystřídal ve funkci ředitele. Nekomplikuje toto dvojí vedení řízení podniku či přijímání důležitých rozhodnutí?
Může se to tak jevit, ale ve skutečnosti zůstalo vše při starém. Představenstvo má trochu jinou úlohu než vedení společnosti. Management vykonává vůli představenstva, které komunikuje s vlastníkem podniku. Už v minulosti se stalo, že ředitel nebyl zároveň předsedou představenstva. Malá komplikace nyní nastala jen tím, že odchod pana Ďuriše byl velmi rychlý. Já z pozice místopředsedy představenstva vím o podniku mnohé, ale některé věci, jimiž se zabýval ředitel, neznám do detailu. A tak mi pan Ďuriš musí předat potřebné informace včetně těch o rozjednaných kontraktech a smlouvách.

V poslední době naši čtenáři přišli hned s několika stížnostmi na chování revizorů MHD. Vnímáte to tak, že všichni postupují podle daných předpisů, nebo připouštíte pochybení jednotlivců? A neměli by revizoři při své práci uplatňovat kromě toho předepsaného také lidský přístup?
To nelze. Revizor ani nemá oprávnění se rozhodovat, jestli někomu nějaký prohřešek odpustit, nebo ne. Musí postupovat přesně podle daných pravidel. Nemá-li někdo platný jízdní doklad, sepíše se záznam, je stanovená výše pokuty. Pokud nezaplatí do 14 dnů, pokuta se navyšuje. Pokud ani potom nezaplatí, pohledávku prodáváme. Pak už je to v rukou exekutorů. To, zda jsou revizoři na cestující zlí, se dá lehce dokázat – všechny kontroly nahráváme. Pokud by nebyl rozhovor se zákazníkem nahraný, má pravdu vždy zákazník. Na nahrávání revizoři cestující upozorňují. Když si vyslechnu stížnost cestujícího a pak si nechám přehrát záznam, ve sto procentech případů cestující neřekl úplnou pravdu nebo ji překroutil. Když jsem o sporech rozhodoval, vždy jsem musel dát zapravdu revizorovi.

Dopravní podnik loni skončil ve ztrátě 13 milionů korun, letos se situaci vyvíjí příznivěji. Stoupl počet cestujících díky dlouhé zimě? Odvykají lidé jízdě MHD?
Za loňskou účetní ztrátou stojí hlavně přiznání odložené daně, což nám doporučil auditor, a enormní nárůst cen nafty.
Je pravdou, že počet cestujících je teď nižší než před lety. I když počasí je v tomto směru jedním z rozhodujících faktorů, mám pocit, že co se týká počtu cestujících, už jsme klesli na pomyslné dno. Teď už zkrátka nemá kdo z MHD utéct. Určitá skupina lidí totiž tento druh dopravy musí využívat vždy. Navíc narůstá počet seniorů, kteří při cestování uplatňují slevy, a tak i kdyby cestujících už neubývalo, tržby z cestovného budou dál klesat.