Zástupci firmy ale tvrdí, že o nynější mimořádnou valnou hromadu usilují proto, že chtějí co nejlepší vedení teplárny. Vyjádřili se kriticky i na adresu dřívějšího vedení teplárny. A nyní chtějí znovu volit vedení firmy, kde má město zhruba 80% akcií.

Rada města se ale bojí, že mimořádné valné hromady jsou jen obstrukcí menšinového vlastníka a že se budou opakovat krátce po sobě. Proto rada navrhla zastupitelstvu, aby byl delegován zástupce města na mimořádnou valnou hromadu teplárny na celý rok. U opozice ale narazila.

„To je jak z říše snů. Tady bylo pravidlem, že byl delegován zástupce na každou valnou hromadu tímto zastupitelstvem,“ reagoval na návrh rady zastupitel František Jelen. Doplnil, že nechce předjímat nějaké nekalé úmysly rady, ale odmítl hlasovat pro pověření na celý rok. V debatě poté od opozice i zaznělo, že nemá být dokonce delegován ani člen rady, ale právnická kancelář. Jelena i další zastupitele zajímalo, jak to třeba bude se zodpovědností za možná špatná rozhodnutí zástupce města v takovém případě.

Radnice ale upozornila, že jde o snahu vyhnout se možným komplikacím, pokud by město nedokázalo včas vyslat svého zástupce na mimořádnou valnou hromadu. Hrozilo by potom i to, že na náhradní mimořádné valné hromadě bude mít menšinový akcionář volnou ruku a město bude odsunuto na vedlejší kolej.

Primátor Juraj Thoma odmítl obavy o zneužití celoroční delegace městského zástupce a připomněl, že ve vedení teplárny, které rozhoduje o praktickém fungování firmy, jsou nyní zastoupeny všechny strany ze zastupitelstva, tedy i ODS, která návrh kritizovala.

Nakonec byla delegace zástupce města změněna v tom smyslu, že platí jen pro období do řádné valné hromady, která by se měla konat v létě, a tak byla i odsouhlasena.