Je Silvestr a některé děti vypnuly pohádku v televizi a šly ji prožít. Scházely se na náměstí Přemysla Otakara II. mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou dopoledne a byly kouzelně natěšené na soutěže a 12 měsíčků z Jižních Čech pohádkových. Hlavně tedy na Prosinec, který měl předat svůj kyj Lednu. A stalo se.

ZPRÁVA O STAVU POHÁDKOVÉ UNIE
ZA ROK 2017
k 1. lednu 2018

Všemu pohádkovému lidu sdělujeme, že pohádkový král Václav V. Vydra zvaný, úspěšně vládne již čtvrtý rok Jižním Čechám pohádkovým, Šumavě a okolí. Pohádkový kabinet České pohádkové akademie včetně ministrů pracuje ve složitých podmínkách, kdy mnoho pohádkových míst ničí EET. Hlavní pohádková kancelář v Č. Budějovicích ukončila činnost 28. 2. 2017, ale opět otevřela v Praze. Kancelář jihočeská je přemístěna do Hluboké nad Vltavou, Pohádková Šumava do Mlázova. Boj s nicotou nevzdáváme, víme, že je to „Nekonečný příběh“

Malí vandrovníci mohli ochutnat i novou pohádkovou potravinu bramboru. Těch přinesl plný hrnec Jiří Šátava. Tento pán bude 20. dubna ve Vimperku jmenován ministrem pro pohádkovou potravinu. Prý k bramborám přidá i další mňamky jako je cibule nebo česnek. „Budu pak chodit na zasedání vlády,“ chlubí se se smíchem budoucí ministr. Děti se už před dvanáctou hodinou nemohly dočkat. Na co se těšíte? „Na přelézání štaflí! Na odměnu! Na pohádkový cestovní pas!“ překřikovaly se navzájem.

Marcel Goetz, Kancléř Jejich Veličenstva Václava V. Vydry zvaného z Pohádkového království, vysvětlil své pohádkové počínání. „Je to 16. ročník, kdy se snažíme oživit náměstí přímo na Silvestra. Akcí děláme za rok desítky. Jsou pohádkové a humorné. Dnes si děti mohou jako každý rok opéci buřt nebo ty úžasné brambory přímo tady na náměstí. Poté přelezou dvě věže, ta druhá, vyšší, je Černá věž,“ s úsměvem ukázal na štafle. Za odměnu čekaly na malé pohádkové vandrovníky bonbony, vandrovní knížka, pohádkový pas a další překvapení. „Pro Marušky jsme chtěli připravit jahody, ale nakonec máme jen jablka a pomazánky,“ upřesnil s cukajícími koutky Marcel Goetz coby měsíc Prosinec.