Největší letošní investiční akci z měst na Českobudějovicku plánuje jihočeská metropole. Chce zahájit stavbu víceúčelového centra Dlouhá louka. Budějovická radnice počítá, že letos na první část prací vydá 200 milionů korun. Celkem má centrum vyjít na 668 milionů korun.

Zajímavé investice ale chystají i další města našeho regionu. Například v Borovanech se prý velmi těší na 18. květen, kdy bude slavnostně otevřena stálá expozice železnice v podkroví Vejdoviny, starého, vloni rekonstruovaného domu.
Exponáty vyjdou město na tři miliony korun. Modelové kolejiště o ploše osmi čtverečních metrů kopírující okolí Borovan vytváří parta klubu železničních modelářů z Rožnova.

Lišovští, kterých přibývá, vydají kolem 42 milionů korun na výstavbu dalšího pavilonu školky. Radost udělají rovněž občanům místních částí Hrutov, Levín a Červený Újezdec, neboť je napojí na vodovodní řad.

Také hřbitovům věnují města pozornost. V Rudolfově se chtějí dát do rekonstrukce hřbitova, na niž ještě požádají o dotaci. Je třeba nutné zajistit a opravit hřbitovní kapli, která má narušenou statiku. Rozšíření hřbitova dokončí v Hluboké nad Vltavou.


Nové Hrady zrekonstruují za 20 milionů korun, včetně dotace 3,5 milionu, hotel Máj. Kromě výměny oken a zateplení objektu bude maličko rozšířen – drobná přístavba je nutná pro zvětšení toalet a zázemí pro bar.

BOROVANY
Borovanští investují do projektu nového domu s 10 byty na náměstí a do základní umělecké školy v budově bývalé národní školy. Zrekonstruují autobusové nádraží, vybudují 210 m dlouhý chodník v ulici U Haltýře a ubytovací kapacity v areálu zámku – v podkroví nad vinárnou. Nejočekávanější akcí se stane květnové otevření stálé expozice železnice za 3 miliony Kč.

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
V letošním roce dokončí na Hluboké rozšíření místního hřbitova, pustit se tu ale chtějí také do kompletní rekonstrukce Zborovské a Fügnerovy ulice. Realizovat tady chtějí cyklistickou spojku od sportovního areálu do centra města, dojít má na vyasfaltování velkého parkoviště a stavbu nového parkoviště pod kostelem určeného pro rezidenty.

LIŠOV
Z nejvýznamnějších letošních investic bude zahájení výstavby nového pavilonu školky asi za 42 milionů korun a napojení místních částí Hrutov, Levín a Červený Újezdec na vodovodní řad. V plánu je také rekonstrukce dalších chodníků podél silnice I/34 a bude pokračovat výměna svítidel veřejného osvětlení za úsporná a k životnímu prostřední šetrná LED svítidla.

NOVÉ HRADY
Největší finanční dardou bu-de letošní rekonstrukce hotelu Máj s drobnou přístavbou za 20 milionů Kč. V Navrátilově ulici se bude řešit 2. etapa kanalizace a vodovodu a za tři miliony rozšíření kanalizace a vodovodu na Jižním městě, čímž dojde k připojení čtyř nových parcel. Z dotace bude vybudován sběrný dvůr. V plánu jsou i protipovodňová opa-tření včetně nového rozhlasu.

RUDOLFOV
V rozpočtu Rudolfova mají letos připraveny tři miliony korun na obnovu a výměnu komunální techniky pro městské technické služby. Pustit se také chtějí do rekonstrukce hřbitova. Radnice kvůli tomu chystá i podání žádosti o dotace. Akci zřejmě rozdělí na několik etap. Zachránit je třeba hřbitovní kapli, jež má narušenou statiku, a změna čeká i zeleň.

TRHOVÉ SVINY
Nejvíce investičních peněz vydají letos v Trhových Svinech na opravu úpravny vody v Otěvěku, což má stát sedm milionů korun. V plánu je také oprava mostku v Pěčíně za skoro čtyři miliony korun, rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, kde o rozsahu prací rozhodnou možné dotace, a rekonstrukce Kostelní ulice, která se má týkat vozovky i inženýrských sítí.

TÝN NAD VLTAVOU
Město dokončí výstavbu páteřní komunikace v Průmyslové zóně, zahájí I. etapu rekonstrukce Orlické ulice a dodělá projekt zajištění svahových nestabilit v Podskalí. Dojde k revitalizaci parkoviště pod kostelem, ve spolupráci s Vltavotýnskou teplárenskou bude další etapou pokračovat výměna teplovodního potrubí pro zásobování sídliště Hlinky teplem a teplou vodou.

ZLIV
Výraznou investicí za 2,2 milionu korun budou stavební úpravy vybraných úseků chodníků kolem páteřní komunikace tvořené ulicemi Nádražní a Bezdrevská. Hokejbalové hřiště se dočká zázemí pro hráče a provoz včetně oplocení areálu, a to za 1,5 milionu korun. Dojde také na výměnu podlahy ve školní tělocvičně, padne na to zhruba 1 milion korun.