Jak uvedl Miroslav Bína, mluvčí Biskupství českobudějovického, slavnost v podvečer zahájila mše svatá s biskupy kostele Obětování Panny Marie. Liturgii předsedal českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, koncelebroval světící biskup Pavel Posád. Po Slavnostní liturgii vyšel z kostela průvod s Eucharistií do českobudějovické katedrály sv. Mikuláše.

Od 19.30 hodin se v kostele Obětování Panny Marie uskutečnil koncert duchovní hudby s výběrem tematických skladeb k této slavnosti. Díla se vázala právě ke slavnosti Božího Těla. Gotickou stavbu a současně nejstarší památkou města vyplnily sopranistka Kateřina Falcníková a varhanní virtuoska Marie Zahrádková tóny skladeb z ruky Bacha, Kaysera, Muffata, Pachelbela, Francka, Saint-Saënse, Desenclose.

"Koncert byl benefiční. Výnos z něj půjde ve prospěch revitalizace farního areálu na Hosíně v rámci projektu ‚Mount Hosín – prostor pro důstojnost člověka‘," dodal Miroslav Bína.

Slavnost Těla a krve Páně
Svátek zdůrazňuje reálnou přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v Eucharistii. V katolické církvi se slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice, který letos připadl na neděli 16. června. Svátek lidově označovaný Boží Tělo zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století. V Praze se poprvé konalo procesí Božího těla v roce 1355. V českých zemích, podobně jako ve většině zemí střední Evropy, nabyla tato oslava specifického rázu. Průvod měl charakter prosebného procesí za příznivé počasí před nastávajícím létem a za ochranu před přírodními katastrofami. Procesí vycházelo postupně ke čtyřem oltářům (postaveným obvykle v rozích náměstí), u každého se četl začátek jednoho ze čtyř evangelií. Tomuto rázu procesí odpovídaly i modlitby, začínající invokacemi – např.: „Od hromobití, od krupobití a záhuby bouře, od metly zemětřesení, od moru hladu a války, ochraňuj nás, Pane.“ Tato tradice se po roce 1989 obnovila i na mnoha místech naší země. Tradice eucharistického průvodu v Praze byla obnovena v roce 2004.