Doprovázely jej děti z folklorního souboru Bárováček. Průvod vyšel od Jihočeského muzea, odkud přes náměstí Přemysla Otakara II. došel až do kostela Panny Marie Růžencové na Žižkově třídě. Tady se od 16 hodil konala mše za tohoto patrona včelařů, o němž legendy praví, že muv dětství sedly včely na obličej a krmily jej medem přímo do úst, což bylo považováno za boží znamení. Akci organizoval za podpory kraje Okresní výbor Českého svazu včelařů.