S podporou města České Budějovice a Jihočeského kraje chtělo českobudějovické Dynamo SK vybudovat v areálu Složiště u Mladého nové zázemí, které by se stalo základnou fotbalové akademie pro mladé hráče. Před lety už byly dokonce připraveny i studie, jak by nové tréninkové centrum, které by doplnilo současné plochy, mohlo rámcově vypadat. Už tyto přípravné práce přitom například pomáhalo financovat město České Budějovice.

Hlavní slovo ale mělo mít v celém projektu Dynamo. Proto klub uzavřel před časem smlouvu s městem o pronájmu potřebných pozemků. V roce 2019 už třeba měla vzniknout pracovní skupina, která měla mít za úkol vyjasnit budoucí fungování sportoviště. "A to nejen z hlediska potřeb klubů a potřebných investic, ale i financování jejich provozu,“ uvedl tehdy pro Deník tehdejší náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN).

Projekt ztratil dech

V poslední době se ale přípravy na nové krajské tréninkové fotbalové centrum prakticky zastavily. Fotbalové mládežnické týmy ovšem pod Dynamem v rámci mládežnické akademie existují a například díky navázané spolupráci se ZŠ Máj I tam mají v některých třídách mladé sportovce z akademie se speciálním rozvrhem. Co chybí, jsou před lety plánované nové tréninkové objekty.

Takže se jihočeský hejtman Martin Kuba společně s primátorkou Českých Budějovic Dagmar Škodovou Parmovou obrátili (i s rezortními náměstky hejtmana a primátorky pro sport) na vedení Dynama 5. dubna 2023 otevřeným dopisem. "Na mých setkáních se zástupci sportovních, zejména menších fotbalových klubů, jsem byl dotazován, jak Jihočeský kraj nebo statutární město České Budějovice hodlají pokračovat v rozvoji sportovního areálu na Složišti. Je naprosto zjevné, že na Českobudějovicku máme kritický nedostatek hřišť s umělou trávou, která by byla použitelná k trénování a přípravným zápasům v zimním období. Pro tyto účely se logicky jako nevhodnější jeví spodní část areálu Složiště, který má v dlouhodobém pronájmu SK Dynamo České Budějovice akademie. Akademie zde měla na základě finanční podpory města a kraje připravit projekt vybudování dvou nových hřišť a jedné přetlakové haly. Za poslední roky je bohužel jasné, že se projekt vůbec nikam neposouvá," uvádí se mimo jiné v dopise.

Krajský soud v Českých Budějovicích řešil vraždu, při které zavražděný sok v lásce skončil zakopaný v sudu v Českých Velenicích.
Soka v lásce zabil, zakopal v sudu a zalil betonem. Soud rozhodl o vraždě z jihu

Současný majitel SK Dynamo, předseda představenstva Vladimír Koubek byl podle Martina Kuby přítomen i na krajském zastupitelstvu v prosinci 2021, kde byla o akademii řeč. Podle Martina Kuby se ale ukázalo, že fotbalová akademie není připravena realizovat projekt ze svých finančních prostředků a naopak mělo být deklarováno vedením Dynama očekávání, že naprostou většinu financí do projektu stejně vloží město a kraj.

"Na tomto jednání jsem z pozice hejtmana veřejně deklaroval závazek, že kraj je připraven ve spolupráci s městem dotáhnout přípravu i realizaci projektu, pokud bude tréninkové centrum přístupné i dalším klubům a veřejnosti. Bohužel od té doby opět nedošlo k vůbec žádnému posunu. Oslovil jsem proto zástupce města, abychom se pokusili vybudování tréninkového centra posunout a najít řešení současného stavu. To, co dnes bohužel blokuje jakýkoli postup v projektu a brání tomu, aby celý projekt mohly kraj a město společně začít realizovat, je existující nájemní smlouva uzavřená mezi městem a akademií. Na základě této smlouvy má akademie pronajaté pozemky, na kterých by hřiště měla vyrůst. Tato smlouva ale dnes pro sportovce ve městě i v okrese bohužel nic nepřináší, ba právě naopak spíše blokuje rozvoj tohoto území a možnost vybudovat tam sportovní zázemí pro všechny kluby nejen na Českobudějovicku," píše dále Martin Kuba v otevřeném dopise.

Vedení města a kraje proto vyzvalo vedení Dynama k úpravě nájemní smlouvy, ze které by byl vyjmut prostor uvažovaný pro výstavbu hřišť. Aby kraj a město v co nejkratší době přepracovaly stávající projektovou dokumentaci a vybudovaly na Složišti nová osvětlená hřiště s umělým povrchem, která budou k dispozici jak Akademii, tak dalším klubům nebo veřejnosti.

V úterý 4. dubna začaly terénní přípravy akce Velikonoce na Hluboké, během dopoledne tři muži za pomocí techniky rozmístili na devět obřích kraslic v centru města.
Hlubokou putují obří kraslice. Chystá se velká velikonoční hra pro všechny

"Jsem přesvědčen, že se shodneme na tom, že bychom měli všichni společně maximálně usilovat o to, abychom ve městě i po celém kraji měli co největší kapacity sportovišť. My jsme připraveni to jako krajská a městská politická reprezentace realizovat a věřím, že nám v tom vyjdete vstříc a společným jednáním odblokujeme pozemky, na kterých by toto zázemí mohlo vyrůst," vyzval Martin Kuba předsedu představenstva SK Dynamo Vladimíra Koubka.

Českobudějovický Deník požádal SK Dynamo o vyjádření, ale ve středu 5. dubna 2023 odpoledne se nechtěl tiskový mluvčí klubu Dušan Mendel k věci vyjadřovat. "Z naší strany se nyní k tomu vyjadřovat nebudeme," uvedl Dušan Mendel a doplnil, že pro klub je prioritou večerní pohárové semifinále MOL Cupu proti Spartě. Nevyloučil ale, že klub se vyjádří následně.

V nájmu také Štíři

Pozemky na Složišti vylepšili v poslední době například florbaloví Štíři. Českobudějovický florbalový klub Štíři má v dlouhodobém pronájmu také část areálu na Složišti a rozhodl se tento prostor zvelebit a vylepšit. Přetvořil jej na dětské hřiště a sportoviště pro veřejnost a své členy. Cílem projektu je oživit toto místo pořádáním různých akcí a hlavně vybudovat několik tradičních pohybových aktivit, ale zároveň i nové, například koordinační a florbalové hřiště, horolezeckou stěnu, lanový park i běžecký okruh.

V roce 2021 město poskytlo FCB Štíři více než milionovou finanční podporu na projekt vybudování veřejného dětského hřiště. To bylo v závěru dubna 2022 oficiálně otevřeno veřejnosti. Štíři jsou nejúspěšnější florbalový klub v Jihočeském kraji, založený v roce 2000. V současnosti má klub přes 450 aktivních členů včetně týmu vozíčkářů.