Podle mluvčí Magistrátu města České Budějovice Jitky Welzlové je cílem dotačního programu zachování, obnova a udržování těchto hrobů a pietních míst v důstojném stavu a zachování památky vojáků, kteří zahynuli v boji.

Náměstek primátora Jiří Svoboda popisuje stav válečných hrobů. „Ve správě Pohřebního ústavu našeho města je evidováno celkem sedm válečných hrobů na hřbitovech sv. Otýlie, v Mladém a v Třebotovicích. V nejhorším stavu jsou válečné hroby na Otylce, proto volba padla právě na ně,“ říká primátor Jiří Svoboda. Předpokládaný rozpočet na jejich obnovu přesahuje jeden milion korun.

Maximální výše dotace je 80 procent z celkových uznatelných výdajů, finanční spoluúčast žadatele činí dvacet procent.