Zastupitelé tak dali zelenou návrhu rady města, která navrhla nabidnout hokejovému klubu tři způsoby finanční pomoci

Město by mohlo dát hokejistům dva miliony korun jako peněžní dar. Dále by mohly být extraligovému klubu odpuštěny současné závazky vůči městu, které dosahují výše 1,3 milionu korun. Primátor Juraj Thoma naznačil i třetí možný způsob pomoci. „Jde o budoucí prominutí závazků za pronájem ledu v Budvar aréně,” zmínil primátor Thoma s tím, že by se to týkalo i souvisejících služeb. Uvedené odpuštění budoucích plateb by se týkalo aktuální sezony a podle primátora by ale mělo být ohraničeno částkou 1,5 milionu korun. Celkem by tak město mohlo klub podpořit sumou 4,8 milionu korun.

Předseda představenstva HC Mountfield Zdeněk Blažek za nabídnutou a schválenoupomoc zastupitelům poděkoval, ale zároveń upozornil, ža ve smlouvě jsou připravené doložky, se kterými se původně nepočítalo a které bude muset ještě schválit představenstvo klubu. Jednat by mělo do čtrnácti dnů.

HC Mountfield požádal město o příspěvek proto, že 
v letošním roce neplní všichni sponzoři své závazky.