Přes léto město s podněty od široké odborné veřejnosti přichystalo zadání soutěže na rekonstrukci KD Slavie.

Ta je podle primátora Českých Budějovic Jiřího Svobody pro město zásadní. Zasahovat do plánované proměny kulturního stánku budou radnice i odborníci moci díky soutěžnímu dialogu. Tím se rozumí v podstatě výběrové řízení v podobě diskuzí přihlášených architektů s odbornou komisí. „Myslíme si, že tím máme prokrytá hlavní rizika, můžeme v průběhu celé přípravy soutěže vznášet své připomínky, podněty, nápady,“ slibuje si od nezvyklého postupu primátor.

Podle administrátora soutěže, architekta Igora Kovečeviće, se do 4. listopadu do 15 h může přihlásit kdokoliv, kdo splní kvalifikaci. „Musí to být autorizovaný architekt, který má za sebou nějakou realizaci,“ přibližuje. Účastníci odevzdají výstup, na základě kterého se vybere šest týmů, jež se budou KD Slavie při třech workshopech zaobírat. První se uskuteční 6. prosince. Týmy povedou diskuzi s odbornou komisí skládající se z architektů i zastupitelů. V komisi bude např. architekt Jan Soukup angažující se v ochraně církevních památek či Architekt roku 2019 Stanislav Fiala. Realizátor rekonstrukce bude znám na přelomu dubna a května.

První náměstek Juraj Thoma přiznává, že stav objektu odpovídá péči, kterou mu město věnovalo. Kvůli plánované rekonstrukci se vynaložení peněz na KD Slavie často odsunulo. „Byl to začarovaný kruh. Ať tu byla jakákoliv reprezentace, vědělo se, že dům musí projít rekonstrukcí. A tou prochází už od 90. let,“ říká.

Slavie by měla, jak se všichni shodují, v budoucnu plnit roli spolkového a kulturního domu. „Cílem je, aby dům nebyl prázdný,“ říká Igor Kovečević. Centrem bude velký sál o 450 místech, který bude ale sloužit multifunkčně jak pro divadla, tak pro koncerty i plesy. Vznikne i malý sál plánovaný přístavbou již v roce 1906 pro divadelní performanci. Nebudou chybět ani ateliéry a spolkové místnosti. „Musí se ochránit památkově zajímavější artefakty jako schodiště, foyer,“ dodává architekt. Řešen bude i gastroprovoz fungující nezávisle na programu. Součástí rekonstrukce bude i letní scéna a komunikace „kulturáku“ s okolím – např. vodou a protilehlým břehem.

Financování rekonstrukce lze podle primátora Jiřího Svobody rozdělit na několik období. Peníze se město bude snažit získat i z evropských zdrojů. S dotováním kulturní a spolkové činnosti v KD Slavie město počítá.

Podle Juraje Thomy se s realizací začne na přelomu volebních období.

Soutěžní dialog

Má tři fáze

1. Přihlášení – možná do 4. listopadu v 15 h pro architekty z České republiky i EU

2. Dialog – Přihlášení odevzdají profesionální výstup. Po podání nabídek bude vybráno šest účastníků k dialogu s odbornou komisí. Ten je naplánován od prosince 2019 do března 2020.

3. Podání finálního návrhu a cenových nabídek – Komise vybere nejlepší a podepíše smlouvu na kompletní projekční práce.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny pravděpodobně na přelomu dubna a května 2020.