Kde vidíte největší problémy v dopravě v Českých budějovicích?

Máme stotisícové město, které rozděluje řeka a železnice, přičemž obojí se dá přejet autem pouze na třech místech. V kombinaci s neexistujícím obchvatem, dálnicí a rozrůstající se 'sídelní kaší' jsou dopravní problémy naprosto logický důsledek dopravní a urbanistické 'politiky' města za posledních 20 let. Něco se dá vyřešit stavbou silnic, ale je to nejdražší a nejzdlouhavější postup. Jakákoliv stavba silnice uvnitř města je totéž, jako řešit obezitu povolením opasku.

Dá se vůbec naše město přizpůsobit nynějšímu provozu?
Každé město má své limity, dopravní zácpa hodinu ráno 
a hodinu odpoledne není žádná katastrofa. Jako architekt říkám, stavte město pro lidi, ne pro auta. Nemůžete mít obojí  a město mají tvořit ulice, ne silnice. Je to výhodné ekonomicky, ekologicky i sociologicky. Princip, který na západě prosazují několik desetiletí, protože ze sna o domečku v přírodě, dvou autech a supermarketu dávno vyrostli.

Co by mělo pro zlepšení dopravy podniknout vedení města?
Město by mělo by zřídit fungující odbor hlavního architekta, protože dopravní kolaps je sekundární efekt nezvládnutého urbanismu. Mělo by systematicky podporovat městskou hromadnou dopravu a cyklistiku, protože má potenciál převzít dvě třetiny vnitroměstské dopravy. Mělo by zastavit dlouhodobý odliv obyvatel do okolních vesnic. Mělo by mít strategickou vizi, což je dohoda mezi politiky a občany a mělo by ji hledat jiným způsobem, než výběrovým řízením o nejnižší cenu.