Zřejmě špatné postupy při odstraňování boletických panelů způsobily problémy májských škol s azbestem.
Ten se vloni po rekonstrukci a zateplování budov začal uvolňovat do vnitřních prostor. Znamenalo to jediné, prosincové obří manévry a přesun přibližně 1100 dětí do náhradních škol, a následnou sanaci, která bude stát město společně s dalšími náklady až dvacet milionů korun.

Společnost Foster Bohemia (FB) dnes (8. 2.) budějovickému magistrátu předala expertizu, která měla za úkol posoudit, jak byly vloni v létě při opravách odstraňovány materiály, které obsahují azbest. Zpráva, jež vypracovala Zoja Guschlová z FB ukazuje na fakt, že špatné technologické postupy pravděpodobně zvolila společnost Mapoz Zliv, která jako subdodavatel zajišťovala odstraňování boletických panelů, které obsahují azbest. Dodavatelem díla byla firma OHL ŽS.
Podle expertizy nemělo být společnosti Mapos Zliv vyhověno, když předala návrh technologického postupu Krajské hygienické stanici (KHS). „Návrh měl být vrácen k přepracování,“ píše ve zprávě Guschlová. KHS se k tomuve středunemohla vyjádřit. „Nemáme k dispozici zprávu s těmito informacemi, takže se zatím nelze vyjádřit,“ zněla reakce Františka Kotrby s tím, že již dnes pravděpodobně hygiena zaujme stanovisko.

Firma nicméně práce zahájila a následně mělo dojít hned k několika závažným pochybením. Materiály, které obsahovaly azbest, nebyly řádně napenetrované speciálním prostředkem, nebyly v neprodyšných silnostěnných vacích a následně se nedostaly do uzavíratelných kontejnerů pro odvoz nebezpečného odpadu. Prostory škol nebyly řádně zabezpečeny, takže mohl azbestový prach unikat z vnitřku budov. Nebyl vytvořen dekontaminační systém a kontrolované pásmo nemělo výstražné pásky s cedulemi.
Město se pravděpodobně k případu podrobněji vyjádříve čtvrtekdopoledne. Zajímavé bude hlavně to, jak další kroky podnikne, zdali padnou nějaká trestní oznámení, či bude chtít náhradu škod.
Českobudějovický deníkkontaktoval také samotnou firmu Mapoz Zliv. Telefonní čísla, jak na pevnou linku, tak i mobilní telefon, která jsou uvedená na webových stránkách společnosti, však nefungují, respektive podle tónu neexistují.