„Zdá se, že obecný zájem občanů o tuto problematiku není tak velký, aby je dovedl až k osobní účasti, bohužel,“ reagoval na nízký počet příchozích předseda výboru pro strategické plánování Vladimír Zdvihal.


Hlavním vize strategického plánu je obsažena v heslu „České Budějovice – město přívětivé pro život“. Společnost KP projekt, která zpracovává plán pro město, uspořádala například dotazníkové šetření. „Vrátilo se šest set šedesát pět hodnotitelných dotazníků,“ uvedl Miroslav Kotoun za zpracovatele. Kotoun také v sále podrobně vylíčil postup přípravných prací a upozornil, že se na plánu podílelo ve čtyřech kolech jednání na 150 lidí, rozdělených do pěti pracovních skupin.

Zvou občany

„Jsme dál otevřeni občanům, kteří by se chtěli přípravy plánu účastnit,“ připomněl Zdvihal.
Rok 2013 má ukončit období, pro které se plán připravuje, protože odpovídá době čerpání vybraných dotací z Evropské unie. V některých záležitostech – například při řešení dopravních problémů, má však zahrnout plán výhled na daleko delší období.

Čtyři priority

Priority plán rozdělil do čtyř oblastí. Prioritní osa A si klade za cíl zlepšovat dopravní vztahy ve městě. Plán například slibuje bezpečnou dostupnost a prostupnost města, preferenci veřejné dopravy a podporu forem dopravy šetrných k životnímu prostředí.


Program B chce vytvářet podmínky pro kvalitní život obyvatel nabídkou bydlení, kultury, sportu a podobně. Návrhy na ekonomický rozvoj a prosperitu města obsahuje část C a zlepšování kvality všech složek životního prostředí je v programu D.