Nový trend v péči o městskou zeleň následují také České Budějovice. U některých městských trávníků snižují počet sečí. Krásně rozkvetlý trávník si mohou zájemci prohlédnout například poblíž Výstaviště ČB.

Mnohá česká města se začala vážně zabývat ztrátou biologické rozmanitosti a klimatickými změnami. Jednou z možností může být třeba změna péče o městské trávníky. V Českých Budějovicích vznikla nedávno neformální skupina občanů, která si vytkla za cíl vyhledávat vhodné plochy a jednat s magistrátem o úpravách jejich sekání.

Méně intenzivně sečené trávníky plní oproti těm často sečeným řadu důležitých funkcí. „Ponechané vyšší travní porosty přispívají k regulaci městského klimatu a pomáhají bránit nadměrnému vysoušení půdy. Ochlazující efekt vegetace ocení obyvatelé měst zejména při letních vlnách veder a sucha“, přibližuje klady méně častého sekání Lenka Štěrbová, která se v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR věnuje lučním ekosystémům a tématu ekosystémových služeb. „Takové trávníky navíc poskytují prostředí pro řadu živočišných druhů,“ dodává Lenka Štěrbová.

Právě na ztrátu biologické rozmanitosti stále častěji upozorňují vědci i ochránci přírody. Jedním z velkých témat se v poslední době stává také úbytek hmyzu, například samotářských včel nebo motýlů. K jejich ochraně přitom může přispět úplně každý.

„Právě městské nebo zahradní trávníky jsou ideálními místy, kde můžeme s podporou hmyzu začít. Včelám nebo motýlům prospěje např. mozaiková seč, kdy jednotlivé posekané plochy střídáme. Na mnoha místech určitě stačí sekat trávník dvakrát ročně jako na loukách. Výsledky v podobě kvetoucích bylin a bzučícího hmyzu bývají obvykle vidět už v první sezóně,“ popisuje jednoduché možnosti, jak zlepšit situaci hmyzu, Jiří Řehounek, který se ochranou hmyzu dlouhodobě zabývá v ekologické organizaci Calla.

V diskusích o klimatické změně a ochraně biologické rozmanitosti možná trochu zaniká ještě jeden důležitý aspekt kvetoucích trávníků – jsou hezčí.

„K zájmu o městskou zeleň mě přivedl pohled na vysušené trávníky na sídlišti, kde bydlím,“ říká Jarmila Smiešková, učitelka výtvarné výchovy na Gymnáziu Jírovcova, a dodává: „Zelené a rozkvetlé trávníky ale také daleko lépe vypadají a zlepšují estetický dojem z veřejných prostranství a parků.“

Jarmila Smiešková proto v letošním roce přichystala se svými studenty výtvarný projekt, v rámci kterého se budou věnovat právě městské zeleni. Kromě výtvarného tvoření projekt zahrnuje také přednášky odborníků na gymnáziu, nebo fotografickou soutěž, která byla vyhlášena 28. května.

Přestože podobné postupy péči v o městské trávníky realizuje stále více měst a obcí, je třeba poděkovat magistrátu za ochotu a vstřícnost.

Další informace k tématu nejdete na webu Příroda ve městě na webu organizace Calla.