A úkoly, které musejí plnit? Registrátor přiděluje králíkům v chovu  čísla podle data narození a dalších kritérií 
a tetovatel  zase musí dát každému králíkovi do uší značky. Ty jsou jakousi občankou králíka. V levém uchu se zaznamenává  stát, měsíc a rok narození, v pravém číslo registrace jednotlivého kusu. Ve Zlivi ovšem mají navíc jednu specialitu. Někteří králíci nemají v uchu číslo okresu, ale „S", protože patří členům speciální celorepublikové organizace chovatelů masných plemen.

Celkem je ve zlivské organizaci jedenáct členů. „Je nás málo, čím dál méně," komentuje počet chovatelů Jiří Novák a vyjmenovává, že členové jsou ze Zlivi, Dřítně, Velice, Malešic, Olešníku nebo Hluboké nad Vltavou či Hosína. Nejstarším chovatelem je Václav Čejka ze Zlivi, který chová holuby a okrasné ptactvo. „Má holuby staváky modré sedlaté, česky kamzl," popisuje hlavní chovatelskou zálibu kolegy Jiří Novák 
a připojuje, že nejmladším členem místní organizace je Richard Šílený, kterému ještě nebylo ani osmnáct a navazuje na rodinnou tradici.

Hlavní chloubou organizace byly v minulosti výstavy, které se konaly vždy při pouti na sv. Václava. „Chodily tam i děti ze školy. Za kulturním domem bylo výstaviště, ale pak jsme neměli, kde to dělat," říká předseda zlivských chovatelů Václav Svatek a dodává, že prostor zabraly garáže. Klece a další  zařízení pak prodali do Rudolfova.

Chovatelská výstva v ČB.Vystavovat se tak jezdí jinam. Například do Českých Budějovic na okresní akci nebo na zvláštní „speciálky" určené jen pro některá plemena. Za hranice okresu jezdí Zlivští třeba do Soběslavi, ale také až do Litovle nebo Lysé nad Labem. Tradiční akce chovatelů masných plemen se koná ve východních Čechách. „V Holicích u Pardubic je klubová speciálka, mistrovství Čech a Moravy," říká Jiří Novák a dodává, že šampionáty České republiky jsou nadstavbou okresních výstav.

Jiří Novák s úsměvem připojuje, že na akce jedou za „své", vystaví zvířata, rozdají hodnocení a jedou zase domů. V soutěžích jsou ale jasná pravidla. Kdo chce soutěžit na národní „speciálce", musí třeba absolvovat ještě dvě výstavy z určeného seznamu.

A Zlivští patřili ještě donedávna, dokud se koníčku mohli věnovat naplno, v porovnání s republikou  
do špičky. Titul šampiona 
na národní výstavě získali například králíci burgundského plemene Václava Svatka a Jiřího Klimeše.

A chovatelé mají často dodnes v paměti, od koho získali první chovné králíky. „První samičku jsem měl od pana Tůmy z Třebotovic. To byl novozélandský bílý a dalšího, burgunďáka, od pana Petříka z Týna nad Vltavou," říká Václav Svatek. „Burgundské samce jsme měli od pana Kadlčíka od Uherského Hradiště," dodává Jiří Novák. Ten má nyní doma kolem stovky králíků. V lednu třeba nechal okotit dvacet samic, ale chovných zvířat pro výstavy bývá výrazně méně.

Václav Svatek vypočítává, že všech kusů má teď asi 80, ale chovných samic je jen osm 
a samců pět. Oba chovatelé byli před lety přijati do speciální organizace chovatelů masných plemen najednou, 
v roce 1985, přímo v pražské restauraci U Fleků. V Praze totiž organizace sídlí.

Chovatelská výstva v ČB.A mají na to nevšední vzpomínky. „Začal nás obsluhovat pikolík a koukám, že má chalupu u Olešníku. Šlo to pomalu, tak jsem řekl, hele hochu, jestli chceš takhle obsluhovat, tak v Olešníku pivo nedostaneš," směje se Václav Svatek a doplňuje, že se obsluha hned zlepšila. V paměti zůstal 
i po letech také garant vstupu mezi chovatele, který byl vždy z řad zkušených členů. „Náš ručitel při vstupu mezi chovatele byl pan Rysl z Kamenného Újezdu," dodává 
při vzpomínce na chovatelské začátky Jiří Novák.

U chovatelů ale zpravidla nezůstává u jednoho druhu  zvířat. „Vyrůstal jsem v tom, mám papoušky, holuby. My jsme tím postižení, ke mně chodí na exkurzi i škola," líčí Jiří Novák. Václav Svatek se zase vedle králíků chlubí zejména rysem modrým šupinatým, elegantním plemenem holuba spíše bílého zbarvení s modrými konečky pírek. Takže to skutečně vypadá, jako by měl na těle šupiny.

„Manželky nám to trpí, je to lepší než hospoda," říkají na závěr chovatelé ke své zálibě, jíž věnují spoustu volného času, vedle dalších nákladů.