Mezinárodní setkání s názvem „Plant Biology CS 2019“ pořádají biologové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a z Biologického centra Akademie věd ČR ve vědeckém kampusu v Branišovské ulici, potrvá 6 dní a zúčastní se jej téměř 300 vědců a studentů z celého světa. Odborníci se budou věnovat tématům, jako jsou např. genetické manipulace, přizpůsobení rostlin globální změně, genomika zemědělských plodin či rostlinné biotechnologie. Celou konferenci bude doprovázet vzpomínka na Jaroslava Kerlese, významného jihočeského výtvarníka a karikaturistu, jehož vtipy a ilustrace jsou s přírodou často spjaty.

Setkávání odborníků v oboru experimentální rostlinné biologie má dlouholetou tradici; pořádá je Česká společnost experimentální biologie rostlin a Slovenská botanická spoločnosť každé tři roky a letos se uskuteční v pořadí již patnácté. Poprvé ovšem bude konference skutečně mezinárodní, jednacím jazykem se stala angličtina a mezi hlavní řečníky byli pozváni špičkoví odborníci a vůdčí osobnosti oboru z prestižních světových pracovišť, např. z Univerzity v Cambridge, Australské národní univerzity nebo německého Institutu Maxe Plancka.

„Letošní setkání je mimořádné v tom, že se snažíme přivést na podium a dát příležitost k prezentaci vlastních výsledků co největšímu počtu mladých vědců, svěřili jsme sestavení programu v sekcích úspěšným vedoucím výzkumných laboratoří a týmů z České a Slovenské republiky a sehnali značnou finanční podporu od mezinárodních organizací pro pozvání světově uznávaných vědců a řečníků,“ říká předseda vědeckého výboru konference Jiří Šantrůček. Mezi nimi jsou např. Graham Farquhar (ANU, Canberra, Austrálie), Johannes Kromdijk (Univerzita Cambridge, UK), Isabel Bäurle (Univerzita Postupim, Německo) David Twell (Univerzita Leicester, UK) nebo Jean Yong (SLU, Lund, Švédsko)

Program konference je rozdělený do dvaceti tematických sekcí. Ty se věnují široké škále otázek biologie rostlin, např. stavbě rostlin, jejich rozmnožování, hospodaření s vodou, výživě a transportu živin či fotosyntéze, dále genetickým manipulacím, šlechtění či adaptacím rostlin na okolní prostředí (jejich přizpůsobení změně klimatu, suchu) nebo obraně proti patogenům či škůdcům. Nechybí ani tematické oblasti směřující do praktických aplikací, mezi nimiž jsou např. rostlinné biotechnologie nebo využívání vědeckých metod v rostlinné produkci. Posledně jmenovanému tématu se bude věnovat praktický workshop, který se uskuteční v rámci agrosalonu Země Živitelka v pondělí 26.8. od 14 hodin v pavilonu Z.

Ani návštěvníci Země Živitelky z řad laické veřejnosti nebudou ochuzeni o malou exkurzi do experimentálního výzkumu rostlin. Poblíž pavilonu Z mohou navštívit Mobilní laboratoř Biologického centra AV ČR ve stříbrném stylovém karavanu, kde jim vědci ukáží, jak rostliny hospodaří s vodou, jak se v průběhu evoluce dostaly z moře na souš, nebo jak se pomocí genetických metod vytvářejí rostlinní mutanti.