Lodní dopravu provozuje Koncept LANNA, do jehož portfolia patří vedle stejnojmenné budějovické kavárny například také infocentra v přístavech České Vrbné a Hluboká nad Vltavou. Na sezonní provoz „vodní MHD“ využívá dotace. I díky tomu se zájemci mohou nalodit bez zvláštní jízdenky – tedy pokud u sebe mají časový kupon budějovické MHD, kupon IDS Jihočeského kraje nebo krajskou jízdenku Jikord plus.

Zástupce konceptu Jiří Borovka věří, že se lodní dopravu, kterou teď zajišťuje kajutová loď Svatá Rozálie a otevřený výletní prám, jednou podaří zahrnout do systému městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. „Byla by to jistota, že lodě budou moci zastávky na budějovických řekách obsluhovat prakticky celoročně – s výjimkou krátkého období, kdy by řeky zamrzly. Teď můžeme pravidelné vodní linky provozovat jen sezónně, a to za předpokladu, že v daném roce získáme dotaci,“ vysvětlil Jiří Borovka.

O možnosti začlenění lodní dopravy do systému budějovické MHD vznikla i studie. Zpracovala ji Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE). Ta jako výhody vodní MHD označuje rychlé spojení sídlišť na okrajích Budějovic s centrem města bez hrozby čekání v kolonách, lepší dostupnost míst jako Malý jez či Luční jez, ale i netradiční zážitek pro cestující. Mezi nevýhodami zmiňuje omezenou kapacitu přepravených osob, časově náročnější nasedání a vystupování pasažérů nebo závislost dopravy na výši hladin řek.

Do budoucna studie navrhuje jako nejvýhodnější, aby lodní dopravu zajišťovala firma, v níž by měl účast dopravní podnik města a provozovatel lodní dopravy. „Z finančního modelu vyplynulo, že provoz je udržitelný za předpokladu poskytnutí provozní dotace,“ píše se v závěrech studie zpracované na VŠTE.

Rozhodnutí, zda by měl Dopravní podnik města České Budějovice (DPM CB) do takové firmy vstoupit, by bylo na jeho akcionáři, kterým je rada města. A tedy na vůli politické reprezentace města. „Pokud bude akcionář převzetí lodní dopravy po dopravním podniku požadovat, budeme službu rádi provozovat,“ řekl ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš. „Jedno je však jisté, bude to ztrátová záležitost. Každopádně je to téma na delší diskuzi, ke kterému jednoduše odpovědět nelze,“ doplnil.

Teď až do října mohou obyvatelé i návštěvníci města využívat vždy od středy do neděle dvě linky vodní MHD; L61 od Sokolského ostrova k Malému jezu a L62 od Sokolského ostrova k Lučnímu jezu. „Kromě pravidelné dopravy provozujeme i historické a letos nově také tématické plavby. V souvislosti s nimi zřídíme další zastávku na levém břehu Malše pod Malým jezem, odkud budou moci lidé pokračovat na prohlídku pivovaru Samson,“ vysvětlil Jiří Borovka. Doplnil, že lodní dopravu tak budou moci lidé u Malého jezu využívat i jako přívoz mezi původní zastávkou na pravém břehu Malše a nově vzniklým vývazištěm na levém břehu řeky.

Součástí Konceptu LANNA je i pravidelná turistická linka z Českých Budějovic přes Hlubokou nad Vltavou do Purkarce. A také půjčovna šlapadel a paddleboardů na Malši v Budějovicích, která od letošní sezony nabízí i kajaky, a půjčovna v Hluboké nad Vltavou. Tady jsou k mání i motorové čluny s klasickým „volantem“, které po zaškolení může řídit každý, tedy i ten, kdo nemá kapitánské zkoušky.