„Platba se bude provádět přenosem datové zprávy,“ uvedla Ivana Popelová, náměstkyně primátora. Rada města již vybrala vítěze soutěže o návrh a nyní bude následovat výběrové řízení uzavřené s jedním uchazečem o přesných smluvních podmínkách.

Občan se bezplatně zaregistruje na kontaktních místech a převod bude zadávat pomocí vlastního bezpečnostního kódu. Aby dokázal, že zaplatil, na to mu bude stačit zpráva na mobilním telefonu. V první fázi projektu, který má být zaveden na dva roky, se platby budou týkat jízdného v MHD a parkovného. První rok chce takto město vybrat přes 14 milionů korun.

„Jediná firma nabízela platbu formou datového přenosu,“ uvedla k rozhodnutí rady náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Podíl operátorů

Podle náměstkyně jsou při tomto způsobu vyřizování platby relativně vyšší výdaje na zavedení systému a relativně dražší je i měsíční paušální platba za údržbu a provoz. Ale platba pomocí SMS zpráv zase odčerpává 15 % – 44 % z vybraných částek pro operátory.

Radou města vybraný způsob platby má z příjmů města odčerpat jen 4% – 6% z vybírané částky.

Suma potřebná pro zavedení systému se odhaduje na 2,5 milionu korun a měsíční paušál na zajištění provozu by mohl činit kolem 80 000 korun. Služby pomocí SMS nabízely některé firmy zavést za 50 000 korun, ale v celkovém součtu nákladů podle náměstkyně Popelové rozhodla rada města pro datový přenos nabízený firmou Direct pay, protože vyšel pro město výhodněji.

Pro Dopravní podnik města České Budějovice, a . s., by novinka znamenala také změny. „Pro nás by to znamenalo vybavení revizorů zařízením na ověření platnosti,“ uvedl vedoucí oddělení strategie a řízení dopravy Radek Filip. Naznačil, že by se vlastně jednalo o mobilní telefony s větším displejem pro deset až dvanáct revizorů. Filip však dodal, že náklady by v tomto případě nebyly tak vysoké jako třeba při zavedení čipové karty, o které se také uvažovalo.

Nové vybavení by musela dostat kvůli kontrole parkovného i městská policie. Klasické automaty na jízdenky a parkovací lístky by ale z ulic neměly zmizet.