„Jak silně jejich aktivity od července 2006 podpořil, tím se nyní zabýval zemský kontrolní úřad z titulu toho, že tato podpora je od roku 1989 ústřední součástí ,antiatomové ofenzívy´ Horních Rakous, za níž stojí všechny strany zastoupené v zemském sněmu,“ dodal list.

Cituje ze závěru úřadu, že politická rozhodnutí mu nepřísluší hodnotit, ale zato hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků. Základní vyjádření úřadu deník označuje jako výraz „rozčarování“. „Podstatnými cíli země byly neuvedení Jaderné elektrárny Temelín do provozu a vylepšení bezpečnostních standardů. Toho ale nebylo zdaleka dosaženo,“ uzavřel kontrolní úřad. Podle jeho zprávy bez ohledu na to byly prostředky podpory ale užity v zásadě v souladu s účelem.

OÖN uvádějí, že Horní Rakousy podpořily mezi létem 2006 a prosincem 2008 projekty třinácti antiatomových spolků, z toho pěti v Rakousku a osmi v České republice, celkem téměř milionem eur. Dodatečných 88 270 eur podpory šlo na dva hornorakouské spolky – antiatomový výbor a sdružení Atomstop – žít bez atomové energie. Oba tyto spolky byly také procentuálně celkově nejlépe dotovanými, a to částkami 106 085 a 97 002 eur. Celkem 180 000 eur dostal český spolek „V havarijní zóně“. „Byl jako další česká sdružení založen atomovým pověřencem hornorakouské vlády Radko Pavlovcem,“ dodávají OÖN s poznámkou, že „V havarijní zóně“ Temelín zažalovali. Tyto právní kroky byly podpořeny 91 000 eur. „Po spíše malých úspěších u soudů doporučil kontrolní úřad tato opatření přehodnotit,“ cituje list.

Zčásti kvůli politicky motivovaným averzím je mezi spolky „částečně málo ochoty k využití kooperace a možné synergie,“ uvedl úřad. Přitom podle OÖN pokritizoval i vládu: „Nějakou nadřizující celkovou strategii antiatomové ofenzívy kontrolní úřad při kontrole neshledal.“

Pověřenec Pavlovec reagoval názorem, že kontrolní úřad potvrdil „účelu přiměřené vynaložení dotací“. Jeho cenná upozornění k vylepšení efektivity prý budou včleněna do příštího „balíčku opatření“. Temelínu podle něho nemohlo být zabráněno, ale v bezpečnostní strategii bylo dosaženo dílčích úspěchů.
Zemský rada pro životní prostředí Rudi Anschober pak mínil, že v antiatomovém odporu už dlouho nejde jen o Temelín, a že i kontrolní úřad ocenil mezinárodní aktivity především na úrovni Evropské unie…