Sál budějovické Gerbery zaplnili při svém setkání milovníci kamenů – drahých i obyčejnějších při mineralogické burze. K vidění byly nejen surové či pouze vyleštěné kameny na řezu, ale také šperky a zájemci si mohli i nakoupit pro svou potěchu něco do sbírky či pro parádu.

Podle hlavního pořadatele Petra Rajlicha se účastnilo koncem minulého týdne oblíbené akce přes 40 vystavovatelů. Všichni zájemci o geologii jsou pak vítáni na pravidelných setkáních mineralogického kroužku při Jihočeském muzeu. Schází se vždy první čtvrtek v měsíci v geologickém depozitáři muzea v ulici L. B. Schneidera.